1 milyon 51 bin hane iş bekliyor

Ankara Ticaret Odası’nın hazırladığı ”İşsiz Reisler Raporu”na göre, 2004 yılında yaşanan yüzde 9.9’luk ekonomik büyüme, istihdamda bir iyileşme yaratmadı. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 498 bin kişiyi buldu, işsizlik oranı da yüzde 10.3 olarak gerçekleşti.


2005 yılının birinci döneminde de Türkiye yüzde 5.3 büyümesine rağmen, işsiz sayısı 2 milyon 750 bine, işsizlik oranı da yüzde 11.7’ye çıktı.


Bu rakamın 1 milyon 51 binini yani yüzde 38’ini aile reisleri oluşturuyor. Diğer bir ifade ile her 100 işsizden 38’i evini geçindirmekle yükümlü hane halkı reisi. 2004 yılı sonunda bu rakam 847 bin, oran yüzde 35 idi.


Rapora göre, işsiz reislerin yüzde 96’sı erkek, yüzde 4’ü kadın. Yüzde 70’i, yani büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Yüzde 84’ü en verimli olacakları 25-49 yaş arasında.


İşsiz aile reislerinin yüzde 70’i ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitim seviyesinde.


İşsiz reislerin yüzde 76’sının hanesinde hiç çalışan yok. Kendileri işsiz, aile bireyleri işsiz ve işsiz geçirilen günlerde evdeki eşyalar satılarak gıda ihtiyaçları sağlanmaya çalışılıyor.


ATO Başkanı Sinan Aygün, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 1 milyar 802 milyon lira, bir kişinin açlık sınırının da 682 milyon lira olduğuna dikkati çekerek, ”Hiç çalışanı olmayan bir hanenin bu rakamları bulması nasıl mümkün olacak” dedi.


AVRUPA’DA İŞSİZLİK


Eurostat verilerine göre Avro üyesi 12 üllkedeki işsizlik oranı ise 8.7 ve toplam işsiz sayısı 19 milyona ulaştı. İşsizlik oranı Japonya’da yüzde 4.2, ABD’de ise 5 olarak saptandı.


AB ülkelerdeki işsizlik oranı şöyle:


İrlanda: 4.3
İngiltere: 4.7
Danimarka: 4.8
Hollanda: 4.8
Avusturya: 5.1
Lüksemburg: 5.4
Güney Kıbrıs: 5.4
Slovenya: 5.9
İsveç: 6.3
İsveç: 6.3
Macaristan: 6.3
Malta: 6.8
Portekiz: 7.1
İtalya: 7.8
Çek Cumhuriyeti: 7.8
Estonya: 7.8
Belçika: 8.1
Litvanya: 8.1
Finlandiya: 8.2
Litonya: 9
Almanya: 9.5 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.