’12 Eylül, Türkiye’yi kötürüm kılmıştı…’

’12 Eylül, Türkiye’yi kötürüm kılmıştı…’

0
PAYLAŞ

Koramaz, 12 Eylül askeri darbesi yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.


“12 Eylül aşılmaksızın Türkiye’nin siyasal, sosyal yaşamının normalleşmesi mümkün değildir” diyen Koraman’ın açıklaması şöyle:


“Üzerinden bir çeyrek asır geçmiş olsa da 12 Eylül unutulacak, üzeri örtülecek bir tarih değildir. Zira 12 Eylül 1980, toplumsal tarihimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. 12 Eylül devletin, siyasetin, ekonomi ve toplumsal yaşamın yeniden yapılandırıldığı önemli bir dönemeçtir.


12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askeri müdahale ile:
• 1961 Anayasası ortadan kaldırılmış,
• Siyasete köklü darbeler vurulmuş,
• Yasama, yürütme, yargı süreçleri tekleştirilmiş,
• Ekonomi, 24 Ocak Kararları doğrultusunda uluslararası sermaye lehine yeniden yapılandırılmış,
• Toplu sözleşme düzeni ilga edilmiş,
• Toplumsal muhalefet zor araçlarıyla sindirilmiş,
• Ekonomik, sosyal, kültürel örgütlenmeler dağıtılmış,
• Kültür ve sanat yaşamı baskı altına alınmış,
• Korku toplumsal atmosferde egemen kılınmış,
• Toplumsal, kültürel ve psikolojik düzlemlerdeki tahribat ve toplumsal yozlaşma had safhaya ulaşmıştır.


Bireysel çıkarın toplumsal çıkarın önüne geçirildiği, planlama, kalkınma ve sosyal devlet gereklerinin terk edildiği, gelir-bölüşüm ilişkilerinde adaletsizliklerin geliştirildiği, finans-para-rant politikalarının yatırımların önüne geçirildiği, sanayileşme ve kamu işletmeciliği birikimlerinin özelleştirme furyasıyla talan edildiği, neo-liberal politikalara geçiş yapıldığı, uluslararası sermayenin egemenliğindeki küreselleşme süreçlerine entegre edilen yeni bir Türkiye’ye böylelikle geçiş yapılmıştır.


Bütün bunlar, dönemin en önemli toplumsal dinamiği olan emekçiler ile yurtsever toplumcu güçlerin terör-işkence-hapis-sürgün vb. yöntemlerle üstüne gidildiği bir ortamda gerçekleştirilmiştir.


Bunları unutmak mümkün değildir; 12 Eylül toplumsal belleğimizden silinmeyecektir.
12 Eylül, Demokratik, Eşitlikçi ve Özgürlükçü bir Anayasa, sosyal hukuk devletinin egemen kılınması, siyasetin toplumsal dinamikleri kapsamasının önündeki engellerden biri olan seçim sistemindeki baraj ve diğer bütün engellerin kaldırılması, toplu sözleşme düzeninin emek kesimini gözeterek yeniden yapılandırılması, cuntacıların yargılanması ve ekonomi ile dış politikanın ülke ve halk çıkarlarına göre düzenlenmesi ile aşılabilecektir.


12 Eylül’ü protesto etmek ile yetinmeyecek, 12 Eylül’ü ve bugünleri aşarak, ‘başka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu’ hep savunacak, bunun için uğraş vereceğiz.”


 

BİR CEVAP BIRAK

10 + ten =