2008 ererji verimliliği yılı olacak

Yürürlükteki Enerji Verimliliği Kanununun ve hazırlanmakta olan yönetmeliklerin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin tedbirleri konu alan Başbakanlık Genelge taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının ardından son aşamaya geldi.


Taslağa göre, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak için 2008, ”Enerji Verimliliği” yılı olacak. 


Kamu kurum ve kuruluşları tarafından da enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına dönük tedbirler ivedilikle alınacak. Kamu kurum ve kuruluşların bu kapsamda yürütecekleri faaliyetlere ilaveten özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesindeki gönüllü katılımları ile 2008 yılında kampanyalar, ödüllü yarışmalar, bilinçlendirme ve medya etkinlikleri gerçekleştirilmesini teminen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ”ortak hareket bildirisi” imzaya açılacak. 


Geniş katılımla imzalanması arzu edilen bildiri, Ocak ayında kamuoyuna duyurulacak. 


Etkinliklerde kullanılmak üzere, grafik animasyonları ve söylemleri ile topluma enerji ve enerji verimliliği ile alakalı mesajlar veren ve toplumun beğenisini kazanabilecek ”EN-VER” tiplemeleri ve maskotları hazırlanacak. 


2009 yılındaki Enerji Verimliliği Haftası ise Dünya Enerji Verimliliği Forumu şeklinde ve uluslararası katılımla gerçekleştirilecek. 


Mevcut binalarda enerji tüketimi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi kapsamında çeşitli uygulamalar yapılacak. 


Bu uygulamaların izlenmesinde, gerekli uyarıların yapılmasında, hizmet içi eğitimlerin gerçekleşmesinde önlem önerilerinin hazırlanmasında ve kararlaştırılan önlemlerin yerine getirilmesinin koordinasyonunda, üst yönetime karşı sorumlu olacak şekilde ‘enerji yöneticisi’ görevlendirilecek. 


Enerji yöneticisi eğitim ve sertifikalandırılması ile ilgili talepler, EİE veya yetkilendirdiği kurumlar tarafından karşılanacak.


ENERJİ SEKTÖRÜNE ABD İLGİSİ 
 
ABD’li yatırımcılar, Türkiye’deki enerji sektöründe gerçekleştirilecek özelleştirmeleri bekliyor. 


ABD enerji kaynaklarından alınan bilgiye göre, Amerikalı yatırımcılar, Türkiye’de istikrarlı, önü görülebilir ve ihale sürecinin hızlı şekilde işlediği, uluslararası kurallar tarafından desteklenmiş, ihalelerin kesintiye uğramadığı, düzenleyici ve denetleyici kuralların etkin olarak işlediği bir enerji piyasası özelleştirmesi arzuladıklarını Türk yetkililere aktardılar. 


Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ABD Başkanı George W. Bush ve Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile görüşmelerinde gündeme gelen ”enerji” konusunda, ABD’li büyük enerji şirketi yetkililerinin, Amerika’da temaslarda bulunan Türk heyetiyle de görüşmelerde bulundukları belirtiliyor. 


Türk yetkililerin, ABD’li yatırımcıları, Türkiye’deki yatırımları hızlandırmak için enerji sektörüne verilecek teşvikler konusunda bilgilendirdiği de ifade ediliyor. 


Görüşmelerde, Türkiye’de yatırım yapan ABD firmalarının karşılaştığı problemler ile Türk firmalarının ABD’ye ihracatta karşılaştığı spesifik sıkıntıların da ele alınması bekleniyor. 


Amerikan iş adamlarının, enerji güvenliğinin sağlanması açısından da, Türkiye’nin enerji piyasasını daha liberal hale getirecek ve ithal enerji kaynakları ile alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirecek politikalar üzerinde odaklanması gerektiğine de dikkat çekiyorlar. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here