2009’dan itibaren YTL’nin Y’si atılacak

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri kalkacak.


Karar uyarınca, tedavüle sürülecek Türk Lirası ve tedavülden çekilecek Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar hakkında, Merkez Bankası Kanunu ile Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacak.


Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin çalışmalarda ve uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili olacak. Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya haiz bulunacak.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.