2B için talimat yayınlandı

2B için talimat yayınlandı

0
PAYLAŞ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı ve Orman Genel Müdür Vekili Mustafa Kurtulmuşlu imzasıyla Mart ayı ortasında yayımlanan talimatta, orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin fiili kullanım durumuna göre kadastrosunun ve güncelleme işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiği ile ilgili genelgelerin yayımlandığı anımsatıldı.
Buna rağmen bazı kadastro müdürlüklerince farklı yorumlanarak güncelleme çalışmaları esnasında düzeltme işleminin yapılmadığının belirtildiği kaydedilen talimatta, şu ifadelere yer verildi:
”Bu itibarla, güncelleme çalışması yapılan 2/B alanlarında sözü edilen teknik hataların kadastro müdürlüğünce tespiti ya da mahalli orman idaresince bildirilmesi halinde, bu hataların Tapu Kanunu ile Kadastro Kanuna eklenen ek 4. madde ile Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin hükümleri ve ilgili genelgedeki açıklamalar uyarınca ivedilikle ikmal edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Kadastro Kanunun Ek 4. maddesi ile Orman Kanununun 2/B maddesine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu, ne zamandan beri kullanıldığı hususlarının kadastro tutanağında açıklanarak beyanlar hanesinde gösterilmesi suretiyle kadastrosunun yapılması, 2/B alanı içinde özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gereken alanların idarelerce ölçülerek krokisinde gösterilmesi ve beyanlar hanesinde belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle, kullanıcı ve muhdesat tespiti amacıyla yapılacak çalışmalar sırasında mahalli orman idaresince 15 günlük süre içinde eylemli orman haline gelmiş alanları gösterir uygulama niteliği bulunan bir haritanın gönderilmiş olması ya da çalışmalar sırasında bu alanların sınırlarının zeminde bizzat gösterilmesi halinde, genelgede ifade edildiği gibi belirtme yapılması, bu alanların, sınırlandırma ve ölçü krokileri ile paftasında gösterilmesi gerekir.”

-HATALAR GİDERİLDİKTEN SONRA TESCİL-

Talimatın üst yazısında, talimatta, Orman Genel Müdürlüğünce, güncelleme çalışması yapılan alanlara ait orman ve kadastro haritalarında hata bulunduğu yönünde bildirimde bulunulan birimlerin listesine yer verildiği belirtilerek, bu birimlerde Orman Genel Müdürlüğü mahalli birimlerince müştereken Kadastro Kanunu uyarınca gerekli çalışmaların yapılarak, hatalar giderildikten sonra tescillerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.
Güncelleme çalışmaları esnasında işlemlerin ivedilikle bitirilmesi için ihtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Mevzuatı kapsamında doğrudan temin esaslarına göre kadastro müdürlüklerince hizmet satın alma, araç gereç kiralama yoluna gidilebileceği bildirildi.

BİR CEVAP BIRAK

two × 4 =