5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü…

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü…

0
PAYLAŞ

Açıklama aynen şöyle:

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü Kutluyoruz.

UNESCO tarafından ilan edilen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, her yıl 100’den fazla ülkede kutlanıyor. Dünya öğretmenler gününde, daha iyi bir gelecek için öğretmenlerin rolünün daha iyi anlaşılması ve öğretmen ve eğitim sorunlarına dikkat çekilmesi, çözümler aranması hedefleniyor.

İngiltere’de

İngiltere’de çalışan öğretmenlerimizin ve eğitim emekçilerinin Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.

İngiltere’de de eğitimcilerin, eğitim sisteminin yapısından ve işleyişinden kaynaklanan olumsuzluklar, ekonomik, demokratik hakları ile ilgili sorunları vardır. Bu sorunlar ancak sendikalarda ve siyasi partilerde çalışmalara katılarak, hep birlikte hareket ederek çözüme kavuşabilir. Koalisyon hükümetinin kesintilerine ve eğitimi de özelleştirme planlarına karşı durmak mümkündür.

Ekonomik krizin oluşmasında hiçbir suçu olmayan öğretmenler ve öğrenciler de iktidardaki koalisyon hükümetinin kesintilerinden payını alıyor. Yapılan kesintiler ve eğitimi özelleştirme çabaları eğitim sisteminde ciddi hasarlar oluşturuyor. Eğitime daha çok yatırım yapılmalıdır. Oysa eğitimcilerin iş yükü arttırılırken toplu sözleşmelerde enflasyonun altında ücret artışı öneriliyor, sınav sistemi değiştiriliyor, paralı eğitim ve özelleştirilme adım adım geliyor. Böyle bir ortamda eğitimcilerin, öğrenci ve ailelerinin seslerini yükseltmeleri, çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte eğitime sahip çıkmaları, protesto gösterilerine katılım ve destekleri önemlidir.

Türkiye’de

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre daha mutsuz ve olumsuz koşullarda kutlamaktadır. Çünkü Türkiye’deki öğretmenler, toplumsal statüleri, yıllık çalışma saatleri, maaşları, kendilerini geliştirme olanakları ve sosyal sorunları açısından Avrupa Birliği ülkeleri içindeki en kötü ülke konumundadır.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), her yıl “Bir Bakışta Eğitim” (Education At A Glance) raporu yayınlıyor. Eğitimle ilgili olarak ülkelerdeki eğitimin ve eğitimcilerin durumlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği bu kapsamlı raporda yer alan veriler, Türkiye’deki öğretmenlerin, her yıl olduğu gibi, bu yıl da çalışma koşulları ve aldığı ücretler bakımından OECD ülkeleri içinde en son sıralarda olduğunu gösteriyor.

Bugün Türkiye’de paralı eğitim uygulamalarının yaygınlaşması, öğretmen açığı olmasına rağmen iş arayan ve atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin olması, bölgeler arasındaki eşitsizlik, eğitimin çağdaşlıktan uzak olması, dayatmacı yeni uygulamalar, özel okullar ve dersaneler gibi sorunlar sürmektedir.

5 Ekim mi 24 Kasım mı?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından kabul edilmiş olan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü değişik ulusların öğretmenleriyle birlikte kutlamak istiyoruz. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, 100’den fazla ülkede kutlanmaktadır. Hatta bazı ülkelerde, 5 Ekim günü başlayan hafta “Öğretmenler Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Türkiye’de resmi olarak kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü ise yurdundan uzakta yaşayan bizlere, 12 Eylül döneminde çekilen acıları hatırlatıyor. Türkiye’de öğretmenleri kendi mesleki geleneklerinden ve dünya öğretmen dayanışması içindeki yerinden kopararak bir araya gelmelerini önlüyor ve nihayet onları her şeye ‘evet’ diyen “devlet memuru” zihniyeti içine hapsediyor.

Eğitimciler olarak 12 Eylül darbesinin bir dayatması olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü değil dünyada UNESCO tarafından desteklenen ve 100’den fazla ülkede milyonlarca öğretmen ve öğrenci ile kutlanan 5 Ekim’in Türkiye’de de resmen kabul edilmesini istiyoruz.

12 Eylül askeri rejiminin getirdiği anayasa’nın ve yasaların değiştirilmek istendiği, darbecilerin yargılanma sürecine girdiği bir ortamda, hala 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmasını bir çelişki olarak görüyoruz. Demokrasinin önündeki en önemli engeller, 12 Eylül Anayasası ve yasalarıdır. Ülkemizde demokrasinin gelişmesi, 12 Eylül rejiminin getirdiği tüm anti- demokratik düzenlemelerin ve uygulamaların ortadan kaldırılması ile mümkün olacaktır. 12 Eylül rejiminin zorla ve baskıyla kabul ettirdiği “24 Kasım Öğretmenler Günü” uygulamasına son verilmesi, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün dünyadaki diğer ulusların öğretmenleriyle birlikte kutlanması, demokratikleşmenin doğal bir gereğidir.

DÜNYA ÖGRETMENLERİNİN taleplerini sıraladığı bu anlamlı günde Eğitimciler Forumu şu isteklerin önemli olduğuna inanıyor:

• Dünyanın her yerinde, her çocuğun kaliteli, devletçe finanse edilen, demokratik ve uluslararası normlara sahip eğitim hakkının garanti edilmesi.
• Hükümetler arası organizasyonların ve onların üye kurumlarının katkısıyla, herkesin yararlanacağı bir eğitim sağlaması ve eğitimin pazar için değil insan için olmasının talep edilmesi.
• Tüm ülkelerde eğitime daha çok yatırım yapılması, kaliteli öğretmen yetiştirilmesi ve her öğretmene kalıcı iş garantisi verilmesi.
• Öğretmenlerin kendi mesleğinde özgür davranmasını kısıtlayan yasaların kaldırılması ve eğitimle ilgili kararların alınmasında öğretmenin ve sendikasının aktif katılımını sağlayan yeni yönetmelik ve kanunların çıkartılması.
Bu önemli günde dünya çapındaki derin ekonomik krize rağmen, öğretmenlerin birlik içinde eğitimdeki kesintilere karşı direnç göstermesi gerekiyor. İngiltere’deki koalisyon hükümeti eğitimi de özelleştirme planları içerisindedir ve acımasız kesintilerle borçları kapatmayı planlıyor. Okullarda ve üniversitelerde herkese çok dilli, çok kültürlü, adil, ücretsiz ve kaliteli eğitim için öğretmenler, veliler ve öğrenciler olarak çalışmaların içinde olmalarını diliyoruz.
Yaşasın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü!

BİR CEVAP BIRAK

15 + fifteen =