60’ncı hükümetin programı bugün TBMM’de

Meclis Genel Kurulu bugün saat 15.00’te toplanacak. Genel Kurul toplantısına 60. Hükümetin programının okunmasının ardından son verilecek.

Anayasaya göre, iki tam gün geçtikten sonra 3 Eylül Pazartesi günü hükümet programı üzerinde görüşmeler yapılacak. Hükümet programının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 5 Eylül Çarşamba günü de TBMM Genel Kurulu’nda 60. Hükümet için güvenoylaması yapılacak.

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
-Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek
-Parlamento ile ilişkiler
-Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri
-Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
-Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu’na sunulması ve Bakanlar Kurulu’nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi
-Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu
-İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Yüksek Denetleme Kurulu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı
-Danıştay ile ilişkiler
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Gümrük Müsteşarlığı
-Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
-Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren
-Ekonomik konularda genel koordinasyon
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
-Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
-Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Sermaye Piyasası Kurulu
İlişkili Kuruluşlar
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Devlet Bakanı Mehmet Aydın
-Bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin koordinasyonu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
-Türkiye Bilimler Akademisi
-Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
-Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
İlişkili Kuruluşlar
-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu
-Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu
-Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Devlet Personel Başkanlığı
-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Futbol Federasyonu Başkanlığı
İlişkili Kuruluşlar
-Tütün, Tütün Mamulleri ve alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen
-Yurtdışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Dış Ticaret Müsteşarlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu
-Özürlüler İdaresi Başkanlığı
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
-Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek
-Hazine Müsteşarlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu
-Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları
-Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
-Diyanet İşleri Başkanlığı
-Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı

BABACAN BAŞMÜZAKERECİ

Ayrıca, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde ”Başmüzakereci” görevini Dışişleri Bakanı Ali Babacan yürütecek.

İstihdamı geliştirme konularında 2003/25 sayılı genelge ile belirlenmiş bulunan görevler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yerine getirilecek.

BAKANLIKLARDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu arada, Kuruluşların Bağlı ve İlgili Olduğu Bakanlıkların Değiştirilmesi ile İlgili İşlem de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Başbakanlığa, Başbakanlığa bağlı bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığına bağlandı.

İçişleri Bakanlığı ile ilgili bulunan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü de Başbakanlık ile ilgilendirilendirildi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.