AB : Oyalama

AB nasıl ortaya çıkmış?
Avrupa Birliği’ni yaratan 3 kurum var
Avrupa Kömür ve Çelik Birliği Anlaşması,
Avrupa Atom Enerjisi Kurumu
Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması.


AB sürecinde 1951 Paris Anlaşması ve 1957 Roma Anlaşması dışında, 1987’de Brüksel’de ortaya çıkan Avrupa Tek Senedi, AB politikaları ve uygulama ilkelerinin ortaya çıkması açısından önemli rol oynamış.


Daha sonra, 1992 yılında Avrupa Birliği Anlaşması olarak bildiğimiz Maastricht Anlaşması, AB bütünleşmesini yaratan en önemli belge olarak kabul ediliyor.


Maastricht Anlaşması’ndan bir süre sonra, onu tamamlayan ve bazı düzeltmeler getiren  1997 tarihli Amsterdam Anlaşması imzalanmış. Amsterdam Anlaşması ile AB’nin yeni katılacak aday üye devletlere dayattığı ve vurguladığı demokrasi ve insan hakları hedefleri konusunda açık ve net hedefler konulmuş.


Amsterdam Anlaşması, adalet ve içişleri konularını AB’nin etki alanına sokarak ortak dış politika ve güvenlik politikasını güçlendirmiş ve özellikle istihdam ile toplumsal korumayla ilgili yeni ortak politikalar ile Birlik üyelerinin bütünleşmesini sağlamış.


Daha sonra yeni anlaşmalar ve kurumlar ile birlikte ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel bütünleşme projesi temellendirilmiş.


Öyleyse, AB deyince aklınıza ne gelir ?
Uygarlık
Çağdaşlık
Refah ve ekonomik gelişme
İnsan hakları
Liberalizm
Eşitlik
Özgürlük
Sosyal devlet


Biz de istemiyor muyuz gelişmeyi ?
İstemiyor muyuz demokrasiyi ?
Eşitliği, özgürlüğü, insan haklarını istemiyor muyuz?
İstiyoruz.
Bunun için istemiyor muyuz AB üyesi olmayı : Evet.Peki, neden AB üyesi yapmıyorlar Türkiye’yi?
Fransa istemiyor
Almanya istemiyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izin vermiyor.


Neden ambargo uyguluyorlar KKTC’ye ?
Fransa istiyor
Almanya istiyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) istiyor.


Neden sıkıştırıyorlar bizi ? Önümüze yeni engeller koyuyorlar ?
Fransa istiyor
Almanya istiyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) istiyor.


Neden imtiyazlı ortaklık diyerek AB tam üyeliğini unutmamızı istiyorlar ?
Fransa istiyor
Almanya istiyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) istiyor.


Biz neden AB üyesi değilmişiz :
Fransa istiyor
Almanya istiyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) istiyor.


Nerde kaldı eşitlik, özgürlük, liberalizm, insan hakları, çağdaşlaşma, modernleşme, ekonomik gelişme, ekonomik ve siyasal bütünleşme projesi !


Eeee geldik sonuca
AB : Oyalama.


_________________


* Yrd. Doç. Dr. Birol Ertan
Siyaset Bilimci
KKTC

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.