AB, Türkiye’ye Kıbrıs baskısını artırıyor

Katılım Ortaklığı Belgesi’nin son taslağında da, Türkiye’den uyum protokolünün biran önce yaşama geçirmesi, limanları Rum gemi ve uçaklarına açması ve Rum Kesimi’yle ilişkilerini normalleştirmesi isteniyor.


Birlik yetkilileri, bunun Türkiye konusundaki belgelere yeni unsurlar eklemek anlamına gelmediğini, müzakereci devlet konumunda bulunan Türkiye’nin, her alanda daha yakından izlenmesinin doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor.


Katılım Ortaklığı Belgesinde ayrıca, sivil-asker ilişkilerinin Birlik standartlarına uyumlu hale getirilmesi, savunma politikaları konularında şeffaflık sağlanarak savunma harcamalarının tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kontrolü altına alınması isteniyor.


İfade özgürlüğü ve temel haklara yönelik tüm yasal düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilen Belgede, İnsan hakları ve temel özgürlüklerden herkesin ayrım olmaksızın eşit olarak yararlanmasının sağlanması isteniyor.


Katılım ortaklığı Belgesi’nde, düşünceleri nedeniyle ceza alanların durumlarının düzeltilmesi ile Türkçe dışındaki yayınların yerel düzeyde de devamlılığının sağlanması gerektiği ifade ediliyor.


Katılım Ortaklığı Belgesi ile birlikte yayımlanacak olan İlerleme Raporu’nda da; ifade özgürlüğü, Orhan Pamuk ve Hrant Dink’e ilişkin dava süreçleri, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesine ilişkin değişiklik istekleri, dini azınlıklar, vakıflar kanunu, kadın hakları başlıkları ön plana çıkıyor.


Raporda, özellikle, müslüman olmayan cemaatlerin hakları konusunda çok az ilerleme sağlandığı ve bu cemaatlerin mülkiyet hakkı, eğitim ve genel anlamdaki faaliyetleri üzerinde kısıtlamalar bulunduğu belirtiliyor. İlerleme Raporu’nda, Güneydoğu’daki durumun da iyileştirilmesi istenerek, Abdullah Öcalan’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yeralıyor.


9 Kasım’da yayımlanacak her iki belge de, Üyelik koşullarından biri olan ve bugüne kadar ısrarla yer verilmeyen, “Türkiye’nin bir pazar ekonomisi olarak değerlendirilebileceği” ifadesi de yer alıyor.
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.