AB Zirvesi’nde ‘N’olcak bu dünyanın hali’

Yarın sona erecek zirvede AB devlet ve hükümet başkanlarının, karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların salınımını 1990 yılı verileri temel alınarak 2020 yılına kadar en az yüzde 20 oranında düşürülmesi hedefinin tüm üye ülkeler için bağlayıcı olması ve yine 2020 yılına kadar toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 20’ye yükseltilmesi kararlarını almaları bekleniyor.

 Bununla birlikte birçok ülke, küresel ısınmayla mücadele kararlarının ekonomik menfaatlerine uygun olması için çaba gösteriyor. Örneğin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini nükleer reaktörlerden sağlayan ve yıllık 3 milyar avroluk net elektrik ihracatı gerçekleştiren Fransa, karbon yakıtsız (petrol, doğal gaz ve kömürün kullanılmadığı) enerjide daha yüksek hedef belirlenmesini isterken yenilenebilir enerjiyi (güneş, rüzgar ve hidroelektrik) bunun bir parçası olarak görüyor.

AB Komisyonu’nun önerdiği şekilde nükleer enerjinin dahil edilmeyerek yenilenebilir enerjinin 2020 yılına kadar toplam tüketimde en az yüzde 20 pay almasını destekleyenler arasında ise Almanya, Danimarka, İspanya, İsveç, İngiltere ve İtalya gibi rüzgar enerjisinde önemli yatırımları bulunan ülkeler öne çıkıyor.

Eski Doğu Bloku ülkeleri ise oldukça masraflı olan yenilenebilir enerjide bağlayıcı hedefler getirilmesinin ekonomilerini zorlayacağı düşüncesini paylaşıyorlar.

Diplomatik kaynaklar, anlaşmazlıktan çıkış yolu olarak tek tek ülkeler yerine Birlik genelinde yenilenebilir enerjinin payının 2020 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarılması konusunda uzlaşma sağlanabileceğini ve genel oran içinde ülkelerin paylarının daha sonra müzakere edilebileceğini belirtiyorlar.

Halen AB’nin toplam tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 6,5 seviyesinde bulunuyor.

Zirvede diğer bir önemli tartışmanın, AB’nin 50. kuruluş yıl dönümünde (25 Mart) yayınlanmasına karar verilen Berlin deklarasyonu konusunda yaşanması bekleniyor.

AB’nin 50 yılda kaydettiği başarılara değinilmesi öngörülen deklarasyonda, dini referanstan genişleme politikasına kadar her ülkenin kendi önceliklerine yer verilmesini istemesi sıkıntı yaratıyor.

Dönem başkanı Almanya’nın liderlerin önerilerini dinledikten sonra sade bir metinle yetineceği ve tartışma yaratacak unsurları deklarasyona sokmamayı tercih edeceği bildiriliyor.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.