Acarlar yıkıma karşı atakta

İsmet Acar, Kavacık Acarkent’te bulunan topluluk merkezinde yaptığı basın toplantısında, İstanbul Mimarlar Odası tarafından İstanbul İdare Mahkemesi’nde açılan yapı ruhsatlarının iptali davasında verilen yürütmeyi durdurma kararının, 7 kasım 2005 tarihinde Beykoz Belediyesi’nce kendilerine tebliğ edildiğini hatırlattı.


Bunun üzerine yapılaşmanın fiili durumu tespit edilerek, inşaatların durdurulduğunu ve tutanağının bağlandığını anlatan Acar, takriben 14 ay sonra duran inşaatlar için Beykoz Belediyesi’nce 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddelerine göre 18.12.2006 tarihinde yapı tahsis tutanakları düzenlendiğini kaydetti.


İsmet Acar, 3194 sayılı yasanın 32. maddesinin, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat olup da, ruhsata aykırı yapı yapıldığı takdirde mühürlenerek, inşaatın derhal durdurulması hükmünü içerdiğini vurguladı. Bu maddenin yasal olarak Acaristanbul için uygulanamayacağının gerekçeleriyle belediyeye bildirildiğini anlatan Acar, belediye hukuk işlerinden görüş alındığını, bu görüş doğrultusunda belediye encümeninin 30 Ocak 2007 tarihinde toplanarak 3194 sayılı yasanın 32. maddesinin Acaristanbul için uygulanamayacağı kararını verdiğini belirtti. İsmet Acar, şunları söyledi:


“Halbuki Acaristanbul’da ruhsat alındı, inşaata başlandı, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı tebliğ edildi ve o gün inşaatlar durduruldu. Fiili durum tespit edildi. Dolayısıyla ruhsata aykırı bir imalat yapmadığımız da belediyede tespit edildiğine göre yasanın bu hükmünün bize uygulanmasına yasal açıdan olanak yoktur. Nitekim Belediye encümeninin 30 Ocakta aldığı karar da yasal ve doğru bir karardır.”


Encümen kararlarına karşı yalnızca yargı yoluna gidilmesinin söz konusu olduğuna işaret eden Acar, buna rağmen Orman Genel Müdürlüğü’nce yapılan yazılı itiraz üzerine encümenin bir hafta sonra, 6 Şubat 2007 günü yeniden toplanarak bir önceki kararı kaldırdığını ve Danıştay kararının beklenmesine karar verdiğini savundu.Acar, “Böyle bir usul yoktur. Encümen kararına karşı yargı yoluna gidilebilir. Yargı kararının sonucu beklenmesi gerekirken böyle bir olay yaşadık” dedi.


“HUKUKİ PROSEDÜRLER DEVAM ETMEKTEDİR”


Danıştay’dan gelen onama kararının, yapı ruhsatları iptali ile ilgili olduğunu, henüz karar düzeltme aşamasından geçmediğini ifade eden Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Kaldı ki, kesin izin verilebilmesi için istenen tüm belgelerin mevcudiyetine rağmen, Orman Bakanlığı’nca kesin izin talebimiz 9 Ocak 2007 günü ve 22 sayılı yazı ile reddedilmiş ve bu işlemin iptali için de İstanbul İdare mahkemelerinde dava açılmıştır. Bu davanın sonucunda eğer haklı olduğumuz anlaşılırsa, bakanlığın işlemi iptal edilecek. Kesin izin verilmesi, yasal açıdan zorunlu hale gelecektir. Dolayısıyla hukuki prosedürler devam etmektedir. Bütün bunlara rağmen yasal olmadığı halde encümen üyelerine yapılan baskılar sonucunda 3’e karşı 4 oy ile 3194 sayılı yasanın 32. maddesinin tatbiki suretiyle yapıların yıkımına karar verilmiştir.”


Yapı ruhsatlarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda iptal tarihine kadar yapılan yapıların kazanılmış hak olarak değerlendirileceğine ilişkin Danıştay’ın yerleşik içtihatları olduğunu savunan Acar, bunların da belediyeye ibraz edildiğini kaydetti.


Ruhsatın belediye tarafından geri alınabileceği gibi, yargı kararıyla da geri alınabileceğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:


“Ama geri alındığı tarihe kadar yapılmış yapılar, kazanılmış haktır. Bunun yıkımı, yasal açıdan söz konusu değildir. Yasal dayanağı olmayan bu karara karşı yargı yoluna elbette gidilecektir. Kesinleşecek yargı kararı ne gerektiriyorsa tarafımızdan o yapılacaktır. Eğer kesinleşecek yargı kararıyla yıkım söz konusu olacaksa, hiç kimseye bırakılmadan tarafımızdan binalar yıkılacaktır.”


İLGİLİ KÖŞE YAZISI: Faruk Eskioğlu / Acarkent’in mürüvvetini Doğan Grubu da gördü
 


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.