Acarlara ‘önizin geçerli değil’ darbesi

Danıştay 1. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla iptal edilen Orman Kanunu’nun 17. maddesinin 3. fıkrasına göre, turizm yatırımlarına tahsis edilen orman arazileri için yasada öngörülmeyen ön izinlerin, ilgililer için kazanılmış hak sayılmayacağını ve bu işlemlerin kesin izne dönüştürülmesinin hukuken olanaklı olmadığını kaydetti.


Çevre ve Orman Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği Orman Kanunu’na göre orman arazileri için verilen ön izinlerin kazanılmış hak sayılıp sayılamayacağı konusundaki duraksamanın giderilmesi için Danıştay’dan görüş sordu.


Danıştay 1. Dairesi’nce hazırlanan görüşte, ön izin verilebileceği yolunda bir düzenlemenin mevcut olup olmadığı, yalnızca kamu yararının varlığı halinde gerçek ve tüzel kişilere izin verilebilmesinin olanaklı olduğu anımsatıldı.


Görüşte, Anayasa Mahkemesi’nin bu hükmün iptal kararına ilişkin gerekçesinde, turizm tesisi kurmak amacıyla orman arazilerinin tahsisinin mümkün bulunmadığı sonucunun çıktığı vurgulandı.


İptal kararından sonra getirilen yeni düzenlemede de orman arazilerinin turizm tesisi kurulması amacıyla tahsis edilebileceğine ilişkin hükme yer verilmediğinin görüldüğü belirtilen görüşte, bu durumda, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen Orman Kanunu’nun 17. maddesinin 3. fıkrasında, turizm yatırımlarına tahsis edilen orman arazileri için ön izin verilebileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.


İLGİLİ KÖŞE: Faruk Eskioğlu / Acarkent’in mürüvvetini Doğan Grubu da gördü


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.