Adil yargılanma hakkına dikkat

Türkiye Barolar Birliği ile bazı vatandaşlar, mahkemelerce duruşmaların çoğu zaman aynı saate veya birbirine çok yakın saatlere verilmesi sonucu başta adil yargılanma ilkesi olmak üzere çeşitli mağduriyetlere ve duruşmaların ertelenmesine sebebiyet verildiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikayette bulundu. HSYK Genel Kurulu, 18 Ocak’ta toplanarak, duruşma saatleri konusunda karar aldı.

Karar, HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Anayasaya göre, herkesin yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu, hiçbir mahkemenin görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamayacağı belirtilen kararda, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğu kaydedildi.

Hâkimlerden kaynaklı

AİHS’nin “adil yargılanma hakkı” başlıklı 6. maddesinde, herkesin bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahip olduğu vurgulanan kararda, “Diğer taraftan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca, mahkemeler tarafından duruşma gün ve saatinin UYAP üzerinden beşer dakika arayla verilebildiği, duruşma saatlerine uymama yönünden yaşanan sorunların kullanıcı kaynaklı olduğu bildirilmiştir” denildi.

En seri yargılama

Kararda, duruşma saatleri belirlenirken, davaların niteliği, dosyaların geldiği aşama ve kapsamı, duruşmada yapılması düşünülen iş ve işlemler ile ifadelerine başvurulacak kişi sayısı gibi yargılamanın en seri, en az giderle ve yakınmalara sebebiyet vermeyecek şekilde yapılmasını sağlayacak tüm hususların gözetilmesi gerektiği kaydedildi.

Emek ve mesai kaybı

Kararda, gün içinde duruşması yapılacak olan tüm davalar için duruşma saatinin aynı saate veya çok yakın zaman dilimine vermek yerine, duruşmada bulunması istenilen tüm kişilerin iş, öğrenim, sağlık, ulaşım ve benzeri durumları gözetilerek, emek ve mesai kaybına veya mağduriyetlere sebebiyet vermeyecek şekilde duruşma saatlerinin belirlenmesi talep edildi.

TÜRKER KARAPINAR/Milliyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.