‘Ahmak’ yetiştirme merkezleri

Kaldı ki, bugün karşımızda tüm hiyerarşik ve merkeziyetçi yapısıyla bilimi, kurum ve unvan ekseninde hapseden ve bu temelde bilimsellikten hızla uzaklaşan bir üniversite duruyor. Toplumdan kopuk, sosyal çevreyle uyumsuz, bilim üretmek yerine mevcut olanı tüketmeyi kendine misyon edinen ama bütün bunlara rağmen egemen sistemin önemli bir parçası olduğu için ve hatta salt böyle olduğu için sisteme uygun elemanlar (öğrenciler) yetiştiren “üniversite” hiçbir zaman tartışmaya açıl(a)mamıştır.


Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmediğimiz için yakınmak yerine üniversitenin bu çürümüşlüğüne yönelik çözüm temelli bir tartışma ortamı yaratılmalıdır. Bu ortamda bütün önyargıları dışarıda bırakarak, ideoloji kaygısı taşımadan ve en önemlisi de bilimselliği rehber edinen bir anlayışla hareket edilmelidir. Üniversite ile ilgili bu kısa çözümlemelerden sonra bu kurumların neden öğrenci yerine birer ahmak yetiştirdiklerinden söz etmekte fayda vardır.


Ezbercilik, hepimizin bildiği gibi eğitim sistemimizin en temel sorunudur. Bu sorun sadece üniversitelerimize değil bütün eğitim kurumlarımıza yansımış ve “balık baştan kokar” misali yıllardır süregelmiştir. Kendi gerçekliğinden uzaklaştırılmış bir birey, öğrenmesi en zorunlu olan bir konuda bile ezberlemeye itiliyorsa, böylesi bir ortamda sorgulayan ve düşünen birey gerçekliği tamamen ortadan kalkmıştır demektir.


Aynı şekilde sınav kağıtlarında öğrencinin konuyla ilgili ne düşündüğüne değil de ders kitabında geçen cümle ile cevap kağıdındaki cümlenin tıpatıp benzerliğine önem veren (puan veren) bir anlayış bizi ileriye götürmeyecektir. Böyle bir anlayışın ürünü olarak ezberlemeyi dersi geçmek adına amaç edinmiş ve bu şekilde yüksek puanlar almayı çalışkanlık göstergesi olarak gören ve en önemlisi de böyle devam ettiği sürece kendisini başarılı bir üniversite öğrencisi olarak gören öğrenciler (ahmaklar) hızla çoğalmaktadır. Gelinen noktada günde ortalama 100 kelimeyle konuşabilen, en basit bir nesneyi bile kendi cümleleriyle tanımlayamayan, beyni köreltilmiş bilinci tamamen sömürgeleşmiş ve toplumdan tecrit edilmiş bir öğrenciyle karşı karşıyayız.


Peki, burada suçlu kim? Başka misyonların gerçekleşmesi için kendi gerçek misyonundan uzaklaşarak öğrenciyi bu amaç etrafında ahmaklaştıran üniversitenin mi yoksa ahmak olan öğrencilerin mi? Burada suçlu aramaktan çok mevcut durumun vahametini ortaya koymak ve alternatiflerin yaratılması çok daha önemli olacaktır. Peki, üniversite hocaları bu oyunun neresinde duruyor ev nasıl etkileniyorlar?


Geçtiğimiz haftalarda bir üniversite hocasının meslektaşının verdiği konferansa 4 öğrencinin gelmesini buna karşılık aynı gün Hülya Avşar’ın konuşmasına 600 öğrencinin katılmasını protesto ederek görevinden istifa etmesi hayli düşündürücü bir durumdur. Kendi silahıyla kendini vurmak dedikleri şey bu olsa gerek. Çünkü bu sistemden beslenerek öğrencileri bu temelde yetiştirmek her türlü sonuca katlanmayı gerektirir. Sonuç istifa bile olsa. Öte yandan burada ilk bakışta bütün oklar öğrencilere yöneltilirken söz konusu öğrencilerin neden böyle bir tercihte bulunduklarını kimse sorgulamadı. Bununla birlikte birçok üniversitede yapılan konferanslara öğrencilerin “yoklama” tehdidiyle götürülmesi de işin başka bir boyutunu göstermektedir.


Bilimi öğrenmek yerine ezberleyen, ufku tamamen kapanan, bilinci dumura uğratılan ve gerçeklerden kopuk bağnaz bir anlayışla yetişen öğrenci elbette ki Hülya Avşar’ı dinlemeye gidecektir. Onun için biran önce kaliteli bir öğrenci yetiştirmeyi kendisine amaç edinen, bilimsellikten beslenen, toplumsal dokuya ters düşmeyen, gerçek hayatla uyumlu bir üniversitenin inşasına acil ihtiyaç vardır. Yoksa gün gelir konferans salonlarını doldurmak yerine konser ve statlara akın edeceklerdir. Bu bağlamda yaşanan bütün bu gelişmeleri popüler kültürün bilime karşı bir zaferi olarak nitelendiren tüm demagojik söylemler mevcut durumu maniple etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü sorunun asıl kaynağı üniversitenin son kertede yaşamış olduğu çürümüşlüktür.


* Arş.Gör. http://denizozyakisir.sitemynet.com/  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.