‘AK Parti’nin anayasası değişim içermiyor’

Emek Partisi Genel Merekezi’nden yapılan açıklamada “Eşit haklar temelinde özgür bir düzen ve bağımsız bir halk iktidarı için mücadelede güçlerimizi birleştirip yerimizi alalım” denilerek böyle bir dönemde yapılacak anayasanın içermesi gereken maddeleri şöyle özetledi;


– Kürt sorununun demokratik çözüm yolunu açan, halklarını kardeşliğini esas alan,
– Laisizmi, devlet dini dayatması ve diyanet işleri üstünden Sünniliğin bir yorumu olan “devlet dininin” destekçisi olmaktan çıkarıp; dinler, inançlar karşısında tamamen yansız olacağı bir temele oturtan,
– İşçi sınıfı ve emekçilerin kazanılmış haklarını güvenceye alan, işsizlik ve yoksulluğa önlemler almayı asli görevi sayan,
– Uluslar arası sermayenin dünya egemenliğinin politikası olan Küreselleşme politikalarına karşı; Türkiye’nin sanayisini, tarımını, emeğinin birikimlerini koruyan,
– Dünyanın ve Türkiye’nin doğasını ve tarihi varlıklarının korunmasında devleti sorumlu kılan,
– Gerici. Ortaçağ değerlerini ve bilim dışı öğretilere karşı; insanlığın ileri kültürel değer ve birikimlerinin korunup geliştirilmesini teşvik eden, bilimi özgürlüğünü savunan ve bu alandaki hakları güvence altına alan… Bir anayasa olmalıdır. 


Açıklama şöyle devam etti:


“Ülkemiz ve halkımız büyük bir kuşatılmışlık altıda, yaralı bereli, yoksulluk içersinde zor bir süreçten geçiyor. Bu ortamı yaratanların siyasal, sosyal ve ekonomik yönden iyimser ve umut verici bir gelecek sunmalarını beklemek adeta ölü gözünden yaş beklemek olacaktır. Demokratikleşme, barış ve refah için başta üretici gücümüz işçi sınıfı ve emekçiler olmak üzere tüm halk tabakaları bağımsız ve demokratik bir ülke için anayasa tartışmalarında taleplerini ortaya koymalı ve kazanımlarını koruyup büyütmelidir. Toplumun sahip çıkmadığı hiçbir anayasa ve siyasi iktidarın yaşama şansı yoktur. Eşit haklar temelinde özgür bir düzen ve bağımsız bir halk iktidarı için mücadelede güçlerimizi birleştirip yerimizi alalım.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =