AKP ile MHP anlaştı

TBMM’de, AK Parti ile MHP yöneticileri arasında yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, ”Yüksek öğretimde bir sorun olarak ortaya çıkan fiili başörtüsü yasağının bununla sınırlı olarak kaldırılması konusunda izlenecek yaklaşımı” görüşmek üzere ikinci toplantının yapıldığı bildirildi. Açıklamada, konunun tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmede, anayasanın 10. ve 42. maddeleriyle Yüksek Öğretim Yasası’nın ek 17. maddesinde değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edilerek, ”Bu konudaki anayasa ve yasa değişikliği teklifleri, iki partinin ortak önerisi olarak anayasa ve içtüzükte belirlenen esas ve usullere göre TBMM’ye sunulacaktır” denildi.


DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ


Açıklamada, anayasanın ”kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinin son fıkrasına, ”… ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında” ibaresi eklenirken, maddenin son fıkrası şöyle düzenlendi: ”Devlet organları ve idari makanları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinin yararlanmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.”
Anayasanın ”eğiim ve öğretim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. maddesinin birinci fıkrasına ”kanunda açıkça yazılı olmayan hiçbir sebeple” ve ikinci fıkrasına, ”… ve kullanılmasının sınırları” ibareleri ekleniyor. Bu durumda maddenin birinci ve ikinci fıkraları şöyle düzenlendi:
”Kimse, kanunda açıkça yazılı olmayan hiçbir sebeple eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.”
”Öğrenim hakkının kapsamı ve kullanılmasının sınırları, kanunla tespit edilir ve düzenlenir.”
YÜKSEK ÖĞRETİM YASASI’NDA DEĞİŞİKLİK
İki partinin ortak önerisinde, Yüksek Öğretim Yasası’nın ek 17. maddesinde de değişiklik öngürülüyor. Değişiklik önerisinde, ”başın nasıl örtüleceği” açıkça tarif ediliyor.
Öneriyle, ek 17. maddede, ”Yürürlülükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla, yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir” fıkrasına şu düzenleme yapılıyor: ”Hiç kimse, başının örtülü olması sebebiyle yüksek öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve bu yönde uygulama ve düzenleme yapılamaz. Ancak başın örtülmesi, kişinin yüzü açık ve kimliğinin tanınmasına imkan verecek ve çene altından bağlanacak şekilde olması gerekir.”


 ”TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ”


CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, ”Anayasa’nın 2. maddesinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez, hal böyleyken anayasanın başka bir maddesini değiştirerek Anayasa Mahkemesi’nin kararını geçersiz kılmak mümkün değildir” dedi.


Onur Öymen, İzmir’de yaptığı açıklamada, yapılan anayasa değişikliği çalışmalarını değerlendirerek, bu konuda hukukun üstünlüğüne ve yargı kararlarına saygı göstermek gerektiğini belirterek şöyle konuştu:


”Anayasa Mahkemesi’nin, türbanın üniversitelerde giyilmesini yasaklanmasına ilişkin kararı var. Bu kararın en önemli dayanaklarından bir tanesi Anayasa’nın 2. maddesine atıfta bulunmasıdır. Anayasa’nın 2. maddesinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez, hal böyleyken anayasanın başka bir maddesini değiştirerek Anayasa Mahkemesi’nin kararını geçersiz kılmak mümkün değildir. Bu mahkemenin kararı ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Bu bakımdan biz bu girişimleri beyhude gayret olarak görüyoruz.”


Öymen, bu konudaki ısrarın toplumda ”gereksiz bir kamplaşma, bölünme yaratacağı” uyarısında bulunarak, ”Biz, hükümetin bu yola gitmesine, hukukun ve yargının izin vermeyeceğine inanıyoruz. Türkiye’de hakimler var, kimse unutmasın Ankara’da hakimler var” dedi.
 
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here