AKP ve MHP’nin “çoklu baro” teklifinin ilk 12 maddesi Mecliste kabul edildi

AKP ve MHP’nin baroların yapısını değiştirmeyi planladığı ve kamuoyunda “çoklu baro” adıyla bilinen “Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik” teklifinin 1 ile 12’nci maddelerini kapsayan birinci bölümü Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM’de süren görüşmeler esnasında teklifin maddelerine dair muhalefet partilerinin verdiği önergeler reddedilirken avukatların “resmi kılık kıyafeti” ile ilgili düzenlemeleri içeren 7’nci maddeyle ilgili AKP’nin verdiği değişiklik önergesi kabul edildi. Teklifte yer alan 7’nci madde, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilmeyeceğini öngörülüyordu. AKP’nin verdiği değişiklik önergesi ile, 7’nci maddede yer alan “Avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadır” ifadesine, “Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere, baro ve Birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemez” ibaresi eklendi.

Teklifin kabul edilen maddeleri şöyle:

 1. Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.
 2. Aynı ilde birden fazla baro varsa, avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.
 3. Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek.
 4. Aynı ilde birden fazla baro bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdı, staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenecek.
 5. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek. Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması, geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, avukatın kayıtlı olduğu baronun başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek, dosyaları kendisine devir ve teslim edecek.
 6. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacaktır.
 7. Avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacak, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek.
 8. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek ve Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate almak suretiyle barolara tahsis edecektir.
 9. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatların bürolarında ve konutlarında yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla yapılacaktır.
 10. Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olacak.
 11. Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacak.
 12. Ayın ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacak.

(HABER MERKEZİ)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.