Aksu’dan yılın demeci!

 Aksu, ”Gerek sivil toplumda, gerek kanun uygulayıcılarında insan hakları bilincinin geliştirilmesi amacıyla başlatılmış bulunan çalışmalar yaygınlaştırılmak suretiyle devam ettirilecektir” dedi.


Aksu ”10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, insan hakları konusunun, bütün ülkelerin ve insanların sorunu olduğunu belirterek, ”Bütün devletlerin amacı, insanların mutluluğunu sağlamaktır. Türkiye’de de insan haklarına saygının gerçekleştirilmesi, devletin hiçbir biçimde ihmal edemeyeceği bir görevdir” dedi. Aksu, şöyle devam etti:


”Bu çerçevede, insan haklarının korunması bir ülkenin iç sorunu olmaktan çıkarılmış ve tüm insanlığın ortak bir konusu ve sorunu olarak benimsenmiştir.


Demokratik yönetim anlayışımızın hedefi, Türk insanımız için temel hak ve özgürlüklerin çağdaş standartlarda güvenceye kavuşturulması ve insanların, korku ve endişeden uzak olarak bireysel gelişimini sağlayacak hür bir ortamın oluşturulmasıdır.”


Demokratik gelişim için vatandaşların iradesini yönetim sürecine her zaman yansıtma imkanına sahip olmaları gerektiğini kaydeden Aksu, ”İnsanların sivil toplum örgütlerinde bir araya gelmelerini toplum ve devlet için yararlı katılımcı bir güç olarak değerlendiriyoruz” dedi,


Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin tamamen kaldırılması için yasal düzenlemeler yapıldığını ifade eden İçişleri Bakanı Aksu, Bilgi Edinme Kanunu’nun çıkarıldığını, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Dernekler Kanunu ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda bir dizi değişiklik yapıldığını anımsattı.


AÇIK GAZETE: Sayın İçişleri Bakanı Aksu’ya insan hakları denilince aklına dayak ya da türban geliyor olmalı ki “konunun öncelikle ve ivedilikle yetkili idari ve adli makamlara gönderilmesi için gerekli tedbirlerin alındı” diyor…  Oysa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi polisiye önlemlerle değil, kültürel özleşmeyle hayata geçirilebilir.


İLGİLİ HABER: İnsan haklarında hâlâ uyuyoruz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.