‘Çalışan Türk’e oturum verilmeli’

Kararın, benzer durumda bulunan onbinlerce Türk için emsal teşkil ettiği bildirildi.


Avrupa Adalet Divanı’nda görüşülen Veli Tüm ve Mehmet Darı davalarında, karar Türk vatandaşlarının lehine sonuçlandı. Üç yılı aşkır bir süredir görülen davaya, davacı Mehmet Darı’yı temsilen katılan müdahil avukatlarından Abdul Kuddus, Adalet Divanı’nın, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın, ilticacı ve kaçak durumda olup da 1/80 Ortaklık Konseyi Anlaşması (Ankara Anlaşması) uyarınca oturma izni başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının, anlaşmadan doğan haklarının kısıtlanmasına yönelik talebini reddettiğini açıkladı.


KARAR BAĞLAYICI


Tavsiye niteliğinde olmasına rağmen, Avrupa Hukuku’nun ulusal hukukunun üstünde olması ilkesi nedeniyle bağlacıyı özelliği bulunan bu Adalet Divanı kararıyla İngiltere’de daha önce mülteci veya kaçak olarak gelip de çalışan binlerce Türk vatandaşı için örnek teşkil edeceği belirtildi.  Karar sonrası, Türk vatandaşlarından gelen binlerce başvuruyu “Türkiye ile dönemin Avrupa Topluluğu arasında imzalanan 1/80 Ortaklık Konseyi Kararları’nın suiistimal edildiği gerekçesiyle” askıda tutan İngiliz İçişleri Bakanlığı’nın, bu dosyaları yeniden değerlendirmeye alması bekleniyor.


BELİRSİZLİK BİTTİ


Davacı Türkler’in avukatları Abdul Kuddus ve Hakan Camuz, İngiltere’nin davanın Avrupa Adalet Divanı’nda bulunduğunu gerekçe göstererek binlerce Türk vatandaşının başvurusunu üç yıla yakın bir süredir bekleterek, çalışma ve oturum hakları ile seyahat özgürlüklerini kısıtladığını söylediler. Hukukçular, “Adalet Divanı’nın verdiği bu kararla büyük bir belirsizlik ortadan kalkmıştır” diye konuştular. Dava sonucun açıklandığı basın toplantısına, avukatlarla birlikte katılan Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Ayşegül Yeşildağlar, “Adalet Divanı Türk vatandaşları lehine az görülen bir örnek karar aldı. Bu önemli karar Türk vatandaşları için bu ülkeye gelişleri ve yerleşme koşulları arasındaki bağlantıyı kopardı. Oysa İngiliz hukuku bu ilişkiyi kurmaya çalışıyordu ama karar Türk vatandaşlarının yerleşme hakkına daha sonra ağırlaştırma getirilemeyeceğine hükmetti” dedi.


NASIL BAŞLADI


İngiltere’ye iltica yoluyla geldikleri gerekçesiyle oturma izni başvuruları reddedilen Veli Tüm ve Mehmet Darı’nın avukatları, müvekkillerinin herhangi bir sosyal yardım almadan, ticaret yaptıklarını ve hukusal açıdan oturum-çalışma hakkına sahip olmaları gerektiği talebinde bulunmuşlardı. İç hukuk yollarını tüketen İçişleri Bakanlığı’nın, Lordlar Kamarası’nın önerisi üzerine Adalet Divanı’na taşıdığı davanın son duruşması, 18 Mayıs 2006’da görüldü. Duruşmaya, Hollanda ve Almanya gibi Türkler’in yoğun göç ettiği ülkelerde mahkemeye gözlemci heyet yollamışlardı. Adalet Divanı, 1/80 Ortaklık Konseyi Kararları uyarınca, oturma izni için başvuran Türk vatandaşlarının daha önce ilticacı olsalar bile oturma izni taleplerini dikkate alınması ve Türk vatandaşlarının bireysel girişimci olarak çalışma haklarının korunması gerektiğini hükmetti.


FOTOĞRAF (Halil Yetkinoğlu çekti): Kuddus Avukatlık Bürosu çalışanları ve Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Çalışma Ateşesi Ayşegül Yeşildağlar (en sağda)


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.