Açlık grevi bitiyor

Açlık grevine katılan işçilerin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalması üzerine Tekgıda-İş Sendikası, açlık grevinin sürdürülmesi konusunu değerlendirdi.

İşçileri ziyaret eden Türk Tabipleri Birliği heyeti de açlık grevine devam edilmesi kararının yeniden değerlendirilmesini önerdi.

Bu uyarıyı da dikkate alan sendika, işçilerin sağlık koşullarını göz önüne alarak açlık grevinin sona erdirilmesini kararlaştırdı.

Öte yandan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TEKEL işçilerinin sorunuyla ilgili görüşmek üzere Başbakanlığa geldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık Yeni Bina’da kabul edeceği Kumlu’ya TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Tevrul Kavlak eşlik ediyor.

Kumlu, TEKEL işçilerinin sorununu görüşmek üzere Başbakan Erdoğan’dan randevu talep etmişti.

16 İŞÇİ EYLEMİ SÜRDÜRMEKTE ISRARLI

Tekgıda-İş Sendikasının açlık grevini sona erdirme kararına rağmen, Tekel işçilerinden 16’sının grevi sürdürmekte ısrarlı olduğu bildirildi.

Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren Tekel işçilerine seslendi.
Doktorların da uyarısıyla açlık grevindeki işçilerin sağlık durumlarını gözönüne alarak açlık grevine devam edip etmemeyi görüştüklerini ifade eden Amaç, grevi sona erdirmeyi kararlaştırdıklarını bildirdi.

Grevi devam ettiren işçilerle yaptıkları görüşmelerin ardından işçilerin bir bölümünün grevi sonlandırmayı kabul ettiklerini dile getiren Amaç, 16 işçinin ise grevi ısrarla sürdürmek istediklerini bildirdi.

Amaç, işçileri ailelerine sağ salim gönderme amacında olduklarını vurgulayarak, bu nedenle işçilerin sağlığı konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Eylemi devam ettirmek isteyen işçilerin kararına saygı duyduklarını belirten Amaç, bu konuda herhangi bir zorlamanın söz konusu olmayacağını, çünkü bunun herkesin kendi iradesiyle almış olduğu bir karar olduğunu ifade etti.

EVREN: BU DİRENİŞ BAŞARIYA ULAŞMIŞTIR

KESK, DİSK ve çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri ile Tekel işçilerinin bulunduğu bir grup, Kızılay’da meşaleli yürüyüş yaptı.
KESK ve DİSK’İN öncülüğünde bazı sendika ve sivil toplum örgütü üyelerinden oluşan grup, Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplandı.

Gruptakiler, sloganlar atarak ellerindeki meşalelerle Türk-İş Genel Merkezi’ne yürüdü.

Burada işçilere seslenen KESK Genel Başkanı Sami Evren, bugün birçok kent merkezinde Tekel işçileriyle dayanışma amacıyla meşaleli eylemler gerçekleştirildiğini söyledi.

Tekel işçilerinin eyleminin büyümesinin eylemin haklı olmasından kaynaklandığını ifade eden Evren, Türkiye’deki emekçilerin Tekel işçileriyle ”sarmaş dolaş” olduklarını kaydetti.

Tekel işçilerinin iki aydır çadırlarda ”onurlu bir direniş sergilediğini” ifade eden Evren, ”Bu direnişin başarıya ulaşıp ulaşmadığını soruyorlar. Başarısızlığa uğrayan AKP’nin 4/C uygulaması, ekonomi politikalarıdır” dedi.

Evren, yarın 5 konfederasyon başkanının bir araya geleceğini bildirerek, KESK’in 4 Şubatta gerçekleştirilen eylemden daha etkili bir eylem kararının arkasında duracağını belirtti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.