Amerikan – İngiliz İmparatorluğu

Kendi imparatorluğumuzun tarihini savaşlar ve padişahlar olarak gördüğümüz için tarihini de başkaları yazmak durumunda kalmıştı.


Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi ile ilgili en ciddi eserler, yabancı tarihçiler tarafından kaleme alındı. Kendi tarihimizi yazmayı bile beceremediğimizi ortaya koyan bu durum, tarih kitaplarımızın içeriği göz önüne alınınca daha büyük ayıpları da beraberinde getirmektedir.


Osmanlı tarihiyle ilgili ilk ciddi çalışma, Hammer-Purgstall’ın 10 cilt olarak Osmanlı İmparatorluğu Tarihi ismi ile yazmış olduğu dev yapıttır. Daha sonra Zinkeisein, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi isimli 7 ciltlik eseri ile bu alandaki boşluğu doldurmuştur. Son olarak, Nicolea Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi isimli 5 ciltlik kitabını, 20. yüzyılın başında tamamlayacaktır.


Günümüzde imparatorluklar devri kapandı diye düşünürken, bağımsız ülkeleri işgal eden, bu ülkelerde ihtilaller ve devrimler tertip eden, yeni sömürgeci yöntemler ile ülkelerin sınırlarını yeniden belirlemeye çalışan ve bunu başaran, dünya dili ve dünya para birimi oluşturmuş bulunan, imparatorluyğun hedeflerini açığa çıakran farklı sesleri ve düşünceleri akıl almaz yollar ile bertaraf etmekten geri durmayan bir Dünya Devleti ilşe karşı karşıyayız.


“Dünyayı Kimler Yönetiyor” sorusunu yanıtlamak için Gizli Dünya Devleti (Die İnsider) kitabını yazan Gary Allen, ABD-AB-NATO-CIA dörtlüsü ile dünyayı parselleyip sömüren yeni bir imparatorluk yaratıldığını bütün açıklığıyla ortaya koymaya çalışmıştır. Bu kitabı yazan Gary Allen’ın başına neler geldiğini merak ediyor musunuz ?


İmparatorluk sözcüğü, Vikipedi Özgür Ansiklopediye göre (http://tr.wikipedia.org), Latince “imperare” sözcüğünden gelmekte olup buyurmak ya da komuta etmek anlamına gelmektedir. Vikipedi Özgür Ansiklopediye göre imparatorluk, kendi topraklarında oturan çeşitli ulusları egemenliği altında toplayan devlet biçimidir. Bugün ABD-İngiliz İmparatorluğu, yeni sömürgeci yöntemler ile dünyadaki ulusların çok büyük bölümünü egemenliği altına almış durumdadır. Kendi dili ve kendi para birimi bulunan İmparatorluk, istediği ülkeye savaş açıp topraklarını işgal edebilmektedir. İmparatorluğun değişik ülkelerin vatandaşlarını hapsettiği küresel hapishaneleri ve işkence uçakları bulunmakta olup değişik ülkelerde hapishane ve işkence merkezleri bulunduğu açığa da çıkarılmış durumdadır.


ABD Eski güvenlik danışmanı ve George Washington Üniversitesi öğretim üyesi Leon Fuerth’e göre, ‘imparatorluk’ sözcüğü, Amerikan çıkarları ve Amerikan askerinin, ekonomik ve politik gücünün küresel kapsamını ifade etmek için sıklıkla metafor olarak kullanılmıştır. Fuerth, Irak’ın fethinden sonra, muhtemelen artık bir ifade şeklinden değil, somut bir gerçeklikten bahsediyor olacağız (http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=69766) biçiminde, İmparatorluk sözcüğü ile Amerikan saldırganlığının kesiştiğini kabul etmektedir.


Bugün dünyanın değişik bölgelerinde ekonomik, siyasal ve kültürel olarak egemenlikleri altında bulunan ülkeleri silahlı gücü (NATO) ve post-modern yöntemler ile denetim altında tutan ABD-İngiliz İmparatorluğu, 21. yüzyılın yeni imparatorluklarından birisi olmuştur.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + seven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.