Ankara’da Koruma Tasarısı Paneli

AKP’nin hazırladığı ve Bakanlar Kurulunda onaylanarak meclise sevkedilen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”na tepkiler devam ediyor. Ankara’da biraraya gelen sivil toplum örgütleri tarafından 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan “İklim Adalet Karşısında Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu” başlıklı panelde, kanun tasarısının ayrıntıları ele alınacak.

Türkiye’nin dört bir yanından bir araya gelen sivil toplum örgütlerince organize edilen panele, Ilgın Özkaya (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Beyza Üstün (Yıldız Teknik Üniversitesi), Fuat Ercan (Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi) ve Aykut Çoban (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) katılacaklar.

‘DAHA ÇOK KAR İÇİN ŞİDDETE BAŞVURULUYOR’

Panel öncesinde toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunan sivil toplum ögrütleri açıklamasında, yasa tasarısı ile birlikte su, hava ve toprağın tam anlamıyla özel şirketlerin denetimi altına gireceğini öne sürüldü. Kır ve kentteki tüm kültür ve doğa varlıkları metalaştırılacağının ifade edildiği açıklamada, “her türlü yasal engeli ortadan kaldırarak yaşamlarımızı satılığa çıkartan bu yasa karşısında tüm dünya ile birlikte iklim adaletini talep ediyoruz. İklim değişikliği konusunda her hangi bir adım atmayan hükümet ve şirketler daha fazla kar elde etmek için daha fazla şiddete başvuruyor. Bu sürecin karşında ekolojik bir dünya kurmak için örgütlü bir harekete ihtiyacımız var. Kırı ve kentin doğasını, tarihini yok eden, emeği ve doğayı sömürerek ekolojik krizi derinleştiren bu saldırılar karşısında kültürümüzü, tarihimizi, doğamızı, emeğimizi korumak ve geliştirmek zorundayız. İklim değişikliği zirvelerinin süslü sözlerine aldırmaksızın, dünyanın gıdasını, suyunu, toprağını korumak daha yaşanılır bir dünya kurmak bizim sorumluluğumuzdadır” görüşüne yer verildi.

Petrol-İş Sendikasının Yenişehir Adakale Sokak’taki merkesinde yapılacak olan paneli, Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Ankara Yürütmesi, Ankara Dersimliler Derneği, Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara İkizdereliler Derneği ve Ekoloji Kolektifi ortaklaşa düzenliyor.

Bilgi için: Tel: 0312 435 35 79 – 435 87 75

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.