Anti-semitizm ve anti kapitalizm: ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMA!

Nitelikli bir devlet İngiltere. Özellikle tarihi ve kültürüyle büyük. Devlet birikimi, deneyimleri ve uluslararası alanda sürdürdüğü çok yönlü ilişkilerle hala büyük. İngiltere hiç bir zaman, Britanya adasına sıkışıp kalmadı. Dört kıtada hükmünü yürüten bir devlet oldu. Güneş batmayan imparatorluk ünvanını her dönem korudu. Bu ünvanını farklı araçlarla korumayı becermiş bir devlet. Dünya genelinde sürdürdüğü stratejik konumunu, hiç bir dönem stratejik yenilgiye dönüştürmedi. Küresel ölçekte giriştiği güç mücadelelerinde, başarısızlıkları oldu, ama hiç bir zaman stratejik bozgun yaşamadı.

Almanya, İngiltere’ye denk bir devlet sayılabilir. Almanya, stratejik bozgun yaşadı. ABD  çok yeni bir devlet olduğu halde, stratejik bozgunları çok fazla. Dünya  devleti İngiltere, Almanya, ABD ve diğer büyük devletlerle ile olan açık ara farkını her zaman korudu. Nitelikli devlet kavramı deyimi, daha çok İngiltereyi anımsatır.

Son haftanın odak noktası olabilecek çok önemli siyasi gelişme yaşandı İngiltere de. Kısa bir zaman içinde başlayan siyasal “med-cezir” hareketleri, büyük boyutlar kazandı. Jeremy Corbyn’in yönettiği Labour Parti’ye yönelik “cemaat” saldırısı, siyasi gelişmenin odağına oturdu. Açıkca söylemek gerekirse, Labour Parti, Yahudi “Cemaat kumpası” ile karşı karşıya kaldı.

Bir yazıda siyasi gelişmeleri, bir makale tarzından çok, “kumpas” savını bildiri tarzı cümlelerle ifade etmeye çalışacağım. Uzun bir siyasi analiz yazısı yerine, siyasi “med-cezirin” boyutlarını özetlemek daha doğru olacak.

Bu bağlamda hazırlanan yazı, ideolojik, siyasi, askeri ve ekonomik alan hesaplarına girmeden, bir anda patlak veren siyasi kumpas ve çerçevesini çizme  amacıyla sınırlı bir yazı.

Birleşik Krallığın Potansiyel Gücü

İngiltere Birleşik Krallığı bilgi, planlama ve deneyim yönünden dünyanın en önemli merkez ülkesi.

İngiltere Birleşik Krallığının  bilgi, planlama ve deneyiminden yoksun bir dünya egemenliği projesi, yaşadığımız yüzyılda pek olası görünmüyor.

ABD’nin büyük askeri ve operasyonal gücü, dünya egemenliği  için hiç bir zaman tek başına yeterli olmadı.

İngiltere’nin devlet deneyimleri, büyük operasyonal güç ABD için her zaman önem taşır.

Sürdürülebilir emperyalist dünya egemenliği, İngiltere’nin devlet birikimlilerine her dönem gereksinim duydu.

Birleşik Krallığın potansiyel gücü, nesnel gücünün çok ilerisinde bir gücü ifade eder.

Jeremy Corbyn’in Yönettiği Labour Parti’ye kurulan Kumpas.

İktidardaki konservatif partinin iktidarı sürdürme kabiliyeti tükendi.

İlk genel seçimde Jeremy Corbyn’in yönettiği Labour Parti’nin iktidara gelmesi kaçınılmaz.

Bu gerçek uzun zamandır bilindiğinden Jeremy Corbyn’in önü kesilmeye çalışıldı.

Parti içi çeşitli tertip ve oyunlarla Jeremy Corbyn tasfiye edilmek istendi.

Corbyn etrafında birleşen parti kitlesi, tertipleri boşa çıkardı.

Parti içi tertipleri boşa çıkaran Jeremy Corbyn, parti içi liderliğini oturtmayı başardı.  

Jeremy Corbyn’e kurulan Kumpas ve Nedenleri.

Jeremy Corbyn’i yaratan olayalar, içinde yetiştiği siyasi kültür, göreceli farklı dünya algısı, İşçi Partisi liderini uluslararası tekellerin çıkarlarına karşıt konumlara tutuyor.

Uluslararası güçlerin çıkarları açısından bu çelişmenin çözülmesi gerekir!

Jeremy Corbyn; Klasik İngiliz “Sol’unun”  saygın isimlerinden Tony Ben ekolüne bağlı bir isim.

Son 20 yıl içinde İngiltere genelinde ırkçılık, ayrımcılık ve savaş karşıtı büyük  kitle eylemlerinin örgütlemesi ve yönlendirilmesinden büyük rolle üstlendi.

İşin doğrusunu söylemek gerekirse, İngiliz anti-kapitalist kitle, azınlık gurup ve örgütler, ellerini uzattıklarında yakaladıkları ilk el, Jeremy Corbyn’in eli olmuştur.

Şimdi ırkçılık ve savaş karşıtı eylemlerin simge ismi, İngiltereyi yönetmeye hazırlanıyor.

Bu çerçeveden bakıldığında, emperyalist savaş aygıtları Jeremy Corbyn ve Labour Partiyi “hizaya sokma” istekleri oldukça önemli.

Kumpas Her Ülkede Geçerli.

 Şu noktanın özellikle bilinmesi gerekir; İngiltere Kraliyetinin İdeolojik ve kültürel simgesi “Her Majesty Queen Victoria II. Elizabeth.” Birleşik Krallığı oluşturan  bütün unsurlar, Majesty Queen etrafından toplanır.

Dünya genelinde olduğu gibi, Birleşik Krallık içinde Yahudi sermaye özel ve özerk bir yere sahip.

Bu yönüyle dünya sermayesinin en seçkin temsilcileri, Birleşik Krallığın ana dokusu içinde yer alır. Yahudi sermayenin nefesi, siyasi dokunun oksijen tankı işlevi görür.

Sosyal anlamda azınlık bir gurup gibi görünse de, çoğunluk üzerinde hak sahibidir.

Birleşik Krallık politikasına yön veren büyük doku içinde, toz kondurmayan “cemaat”  varlığı her zaman önemlidir.

“Büyük Konseyin” kapsam alanı dışına çıkan, ana bileşkede söz sahibi olamaz.

Geleneksel siyasi kültürün dışına çıkma, çok güçlü bir sınıfsal desteği gerektirir

Jeremy Corbyn’in ortak bileşke noktasına olan uzaklığı, sadece fiziksel uzaklık…

Savaş karşıtı, anti-kapitalist “kimlikli” Jeremy Corbyn’in Kraliyeti sevmediği bilinir.

Aynı hazzetmez tavrını Yahudi sermeyesine karşı gösteremeyeceğinin de biz biliyoruz.

Labour Parti içinde Yahudi Cemaatinin önemli bir ağırlığı var.

Son haftanın siyasi kumpası, genel dokuyla uyumlu olmayan, fiziksel ıraksak duruşları yeniden düzenleme amacına yönelik bir kumpasın, gerekçesini ortaya koyar.

Egemen Bakış; Siyasi Dünya Düzdür ve Dönmez!

Fiziksel dünyanın şekli ve hareketi, siyasi dünyaya benzemez.

Siyasi dünyanın şeklini ve hareketini, küresel sermeye belirleme savında.

Bu sav sonucu, dünya sermayesi Jeremy Corbyn ve Labour Partiye dürtme yaptı.

Yahudi Liderlik Konseyi görülmemiş bir refleks gösterdi.

Cemaat “kumpası” otomatik bir biçimde harekete geçirildi.

Kumpasın yarattığı basınç, anı ve çok güçlü bir özür getirdi.

Kumpasçılar, Labour Parti Liderine durumu analiz etme hakkı bile tanımadı.

Ne dedi kumpas konseyi, “2003’ten beri milyonlarca  paund bağışta bulunduk, bundan sonra yardım falan yok” deyip işi bitirdiler. 

Kumpasın Dayandığı Gerekçe

2004 yılından beri “Yeni Dünya Düzeni” politikalarına karşı yetenekleriyle savaşım

yürüten anti-kapitalist bir gurup grafite sanatçı duvarlara savaş karşıtı resimler yapmakla ün kazandı. Duvar resimleri yapan gurup özellikle Gorge W Bush’un politikalarına  karşı mücadeleye girişmişlerdi. Bu gurup; “Peace, Manifest Energy And Radiate” sözcüklerinden oluşan “MEAR ONE,” dünya genelinde tanınan bir gurup haline geldi. “MEAR ONE” gurubu, dünya ölçeğinde anti-kapitalist mücadelenin en çok tanınan guruplarından biri.

“Mear One’ın” 2012 yılında yoksullar ve ezilenlerin sırtında “Monopol” oynayan “Küresel Sermaye” imajı bütün dünyayı etkiler. Resmin içerdiği mesaj,Labour Parti kitlesi içinde de büyük destekler bulması doğal.

Sosyal medya kullanıcıları o resmi sıkca  paylaşmaları da doğal!

Halk içinde etkili bir sanat çalışması, altı yıl sonra Yahudi sermayedarları isyana sevkeder. Anti-Kapitalist içeriğe sahip duvar resmi, Yahudi Liderler Konseyi tarafınındın, “Hitler propagandası” ve  anti-semetizm biçiminde yorumlanır. Jeremy Corbyn’in yönettiği Labour Parti bir anda anti-semetist bir parti yapılır. İngiltere Yahudi Liderler Konseyi, “beslediklerini” düşündükleri örgütün “isthkakını” kesme tehdidinde bulunur.

Labour Parti içindeki cemaat lobisi ve Yahudi Liderler Konseyi, 26 Nisanda parlamento önünde İşçi partisini açıktan hedef alan büyük bir miting düzenledi. Jeremy Corbyn’i  doğrudan hedef almadan, Parti kitlesini hedefe koydular. Yahudi Liderler Konseyi; “bir kanser gibi yayılan anti-semizimin önüne geçilmesi” isteğini güçlü bir protestoyla dile getirdiler.

Gerçek duruma bakıldığında “anti-semetizm’ den çok, İslamcı kesimleri hedef alan söylem ve eylemler daha yaygın. İslami kesimleri hedef alan ayrımcılık, bildiriler ve açıklamalarla biçiminde sürüyor. Yahudileri açıktan hedef alan hiç bir açıklama da yok doğrusu. Sosyal medya ilişkilerinde  görülen olağan ve bireysel paylaşımlar, küfür ve hakaretler de içerebilir. Yahudi Liderler Konseyinin, sosyal medya kullanıcılarını toptan hedef alıp, partiye fatura kesmesi, İngiliz demokratik siyasi teammüllerine uygun düşmüyor.

Anti-kapitalist parti üyeleri ve seçmen kitlesini anti-semetist gösterilmesi, Yahudi Liderler Konseyinin Don-Kişotlaştığını gösterir. Ortada ciddi bir ideolojik saldırganlık var. Başlayan saldırının ideolojik saldırganlık biçiminde ortaya çıkması, uzun vadede, daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açması kaçınılmaz.

Benzer deneyimlerin yarattığı sonuçlar ne kadar bezerlik gösteriyor! Haksız ve pervasız  güçler, dünyanın her yerinde haksız ve somut nedenlere dayanmayan saldırılarla sonuç almaya çalışıyor…“Güç zehirlenmesi” dünyanın her yerinde, benzer biçimler göstermesi  çok ilginç!

İşin doğrusu İngiltere ve dünyanın pek çok yerinde, ırkçı ve ayrımcılığın hedef kitlesi İslamcı çevreler. Geçen hafta yayımlanan bildirilerde İslamcılara karşı yapılacak eylemler ve ödüller bile açıklandı. Bu konuya dikkat çeken bir yazı da yazdım.

Yahudi Konseyi Ne İstiyor?

Yahudiler İşçi Partisinin Limitet şirket gibi yönetilmesini istiyor. Partide, Anti-kapitalist ve savaş karşıtı tüm fikirler, Yahudi karşıtı anti-semetist eğilimler olarak görülüyor.

Ekonomik yönden çok güçlü bir azınlığın genel çoğunluk üzerinde siyasi tahakkümünü öngören anlayış, son çıkışlarında daha belirgin.

Görününen amaç, Jeremy Corbyn’in hizaya sokulması ve anti-kapitalist kimliğinden arındırılması…

Anti-kapitalist tavrın, anti-semetizmle özdeşleştirilmesi, küresel sermayenin önemli bir taktik saldırısı biçiminde anlaşılmalı. Parti içi tertiplerle başarılamayan görev, lideri teslim alma taktiğine dönüştü.

Bu bir kumpasdır.

Ne yazık ki, Jeremy Corbyn Yahudi Konseyinin kumpasına daha başından teslim oldu. Geri adım atmakla kalmadı, hiç gereği yokken, “özür” diledi.

Jeremy Corbyn’in yönetmeye çalıştığı Labour Parti tam anlamıyla “bir adım ileri, iki adım geri” taktiğini uygulamak zorunda kaldı. 03.04.2018 / Askar Yılmaz

askaryilmaz@hotmaill.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.