Atkins Diyeti

1 yıllığına Atkins diyetini izlemeye ayrılan Menopoz öncesi kadınlar, Zone, Ornish  ve  LEARN  diyetlerini izlemeye atanılan kadınlarla karşılaştırıldıklarında, daha çok ağırlık kaybettiler.


Ağırlık fazlası ve obezite, Amerika Birleşik Devletlerinde iyi belgelenmiştir. Ulusal perhize ait ağırlık kaybı kılavuzları (kaloriler ve yağda düşük, karbonhidratlarda yüksek  bir diyet, ) , özellikle düşük karbonhidrat diyetlerini destekleyenler tarafından meydan okundu. Bununla beraber, makaledeki geri besleme bilgisine göre diğer diyetleri fiilen değerlendirmek için  sınırlı kanıt temin edinilebilir.


Christopher D. Gardner, Ph.D., of Stanford University Medical School, Stanford, Calif., ve arkadaşları, ağırlığı fazla ve obez  olan menopoz öncesi kadınlarda  ağırlık kaybı ve metabolik değişkenlere bağlı  karbonhidrat alımının bir spektrumunu temsil eden  3 diyetin – ulusal  kılavuzlara göre 3 popüler ve  aslında farklı diyetler  ve 1 diyet  – etkilerini  inceledi. Diyetler Atkins ( karbonhidratta çok düşük), Zone ( karbonhidratta düşük) , LEARN ( Hayat tarzı, Alıştırma, Nitelikler, İlişkiler, ve Beslenme;  yağda düşük, karbonhidratta yüksek, ulusal kılavuzlara dayalı), ve Ornish (karbonhidratta yüksek)  diyetleriydi. Diyabetik olmayan , menopoz öncesi  ağırlığı fazla/obez olan 311 (vücut kitle indeksi 27-40)   kadını içeren çalışma, Şubat 2003’ ten Ekim 2005’e kadar  yürütüldü. Katılımcıların, 12 ay Atkins (n=77), Zone (n=79) , LEARN (n=79) veya Ornish (n=76) diyetlerinde,  rasgele izlenmesi kararlaştırıldı ve 2 aylığına haftalık direktif aldı, ondan sonra ek olarak 10 ay  izlendi.
Ağırlık kaybı yanında, katılımcılar aynı zamanda   lipid profile (düşük-yoğunluklu lipoprotein, yüksek-yoğunluklu lipoprotein, ve yoğunluğu-yüksek-olmayan  lipoprotein kolesterol, ve trigliserid  seviyeleri), vücut yağ oranı , bel-kalça oranı , insülin ve glükoz seviyelerini hızlandırma ve kan basıncı  için ölçüldü. Çıktılar, 0,2,6 ve 12.aylarda takdir edildi.


Araştırmacılar, 1 yılda diğer diyet gruplarıyla karşılaştırıldığında, Atkins diyet grubunda olan kadınlar için ağırlık kaybının daha çok olduğunu  buldu. 12 aylık ağırlık kaybının ortalaması Atkins için 10.4 lbs, Zone için 3.5 lbs, LEARN için 5.7 , Ornish için 4.8 lbs  idi. 12 ayda, Atkins grubu için lipidlerin ölçümleri ve insülin seviyeleri, glükoz ve kan basıncı diğer diyet gruplarından daha uygun veya lehte  karşılaştırılırdı.


Atkins diyetinin ters  metabolik etkileri  hakkında ilgi, 12 aylık çalışma peryodu içinde kanıtlanmadı. Diğer diyetlere karşılık (örneğin yüksek protein alımı),  düşük karbonhidrat alımına özellikle atfedildiği yararlarının isnat olunabilir olup olmadığı belirlenemezdi. Uzun dönem etkileri ve mekanizmaları hakkındaki  sorunlar kalırken, bu bulguların, klinik uygulama ve sağlık bakım politikası için önemli implikasyonlara sahiptir. Hastaları düşük bir karbonhidrat diyetine başlayan doktorların, ağırlık kaybı belki  en az diğer diyet kalıpları kadar olacak  olduğu  güveni tazelenebilir. Ve o lipid etkileri belki ani  kaygıdan olacaktır. Yetkililer; “herhangi bir diyette olduğu gibi, makrobesin içeriğini önemsemeden doktorların, uzun dönem başarısı için enerji harcamada ve enerji alımında geçici değişiklikler gerektiren hastaları koruması iyi olur”  sonucuna varıyor.


* İngilizce Öğretmeni Y.Müh. Naim Uygun  tarafından İngilizce aslından çevrilmiştir.
Web sitesi: http://www.pekiyi.150m.com 
E-posta: uygunenglish@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.