Atun, Kalkınma Bankası’ndan istifa etti

Atun, Kalkınma Bankası’ndan istifa etti

0
PAYLAŞ

Ata Atun, bankanın geri dönmeyen, ödenmemiş, ödenmeyecek ve “al git de, ödeme” denilerek verilmiş hiçbir ‘batık’ kredisi olmadığını söyledi ve toplam 169 yatırımcıya, 57 milyon 37 bin 588 dolarlık yatırım kredisi verdiği Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminin denetlenmesi için de Sayıştay Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Ata Atun, bugün, Kalkınma Bankası’ndan düzenlediği basın toplantısında, istifasını duyurdu ve görevde bulunduğu dönemde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi düşündüğü icraatları anlattı.


Kendini bu göreve atayanların istifası sonrasında kendisinin de istifasının politik etiğin bir gereği olduğunu söyleyen Atun, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifasıyla ilgili mektubu, 11 Eylül’de, Ekonomi ve Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz’e sunduğunu kaydetti. Atun, DP’nin atadığı diğer 2 yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiğini belirtti.


“BATIK KREDİMİZ YOK”


Ata Atun, Kalkınma Bankası’na kurulduğu ilk yıllardan günümüze değin yakıştırılan “politik amaçlı ve geri dönüşü olmayan kredi veren kurum” imajının doğru olmadığını söyledi.
Atun, “Kalkınma Bankası’nın, kuruluşundan bugüne verdiği yaklaşık 130 Milyon dolar tutarındaki kredilerin 7 bin doları dışındaki hiçbir kredisi, teminat dışı veya batak değildir. Verilmiş olan tüm krediler ya geri ödenmişler veya mahkeme kararı ile haklarında satış emirleri alınarak, düzenli taksitlere bağlanmışlardır” dedi.


Kalkınma Bankası Yasası ile tüzüklerinin de böylesi bir işleme olanak tanımadığına işaret eden Atun, yatırımcının yeterli miktarda kendi öz sermayesinin bulunmadığı yatırımların reddedildiğini, yatırımcı kendi öz sermayesi ile yatırıma katkı koymadığı müddetçe de ödeme yapılmadığını belirtti.


Atun, “Dünya Kalkınma Bankaları yüzde 15-18 arasındaki batak kredi oranını iyi olarak sınıflandırırken, KKTC Kalkınma Bankası kredilerindeki bu oran  yüzde 0.005’dir” dedi.


“169 YATIRIMCIYA 57 MİLYON DOLARLIK KREDİ”


Ata Atun, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde, Bankanın ilgili müdürlük ve personelinin titiz incelemesi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile 169 yatırımcıya 57 milyon 37 bin 588 dolarlık yatırım kredisi verildiğini söyledi.


Atun, 47 adet küçük ve orta büyüklükteki işletmeye toplam 1 milyon 707 bin 441 dolar, 41 adet çeşitli sanayi kuruluşuna toplam 17 milyon 58 bin 654 dolar, eğitim sektöründeki 22 üniversite ve yurt yatırımına toplam 20 milyon 614 bin 55 dolar, turizm sektöründeki 54 yatırıma toplam 15 milyon 790 bin 198 dolar, 2 özel hastaneye toplam 345 bin 187 dolar ve 3 adet de sektörel sınıflaması olmayan yatırımlara toplam 1 milyon 522 bin 151 dolar verildiğini belirtti.


Atun, kurulduğu 1993 yılından 2004 yılı sonuna kadar toplam 73 milyon 17 bin dolarlık kredi veren Kalkınma Bankası’nın kurulduğu günden bu yana toplam 130 milyon 54 bin dolarlık kredi verdiğini kaydetti.


Atun, “bu rakamlardan da görüldüğü gibi, Başkanlık dönemimde verilen kredi miktarı, daha evvelki 11 yılda verilen miktarın yüzd 78’i ve günümüze kadar yatırıma dönüştürülmüş toplam kredilerin de yüzde 44’dür” dedi.


DİĞER ÇALIŞMALAR


Ata Atun, 2005 yılı başından itibaren Başkanlığını yaptığı Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda, yaptığı çalışmalar sonucunda uygulamaya koyduğu kararları şu şekilde özetledi:


“- KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler) $40,000 aşmamak kaydı ile kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
– Özel muhasebe bürolarının kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
– Soğuk hava depolarının kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
– Bilgisayar yazılım şirketlerinin kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
– Soğuk süt zinciri kuracak üreticilerin soğuk süt tanklarının kredilendirilmesi
– Soğuk süt zinciri içinde taşıma yapacak soğuk süt tankerlerinin kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
-Karpaz bölgesinde pansiyonculuk yapacak kişilerin kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
– Üniversite öğrencilerine yönelik yurt yapımının kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
– Üniversitelerin ve eğitim sektörünün kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
– HACCP kurallarına uygun mutfak düzenleyecek olan restoranların kredi verilecek sektörlerin içine alınmaları ve kredilendirilmeleri,
– Kalkınma Bankasının ISO 9001-2000 Kalite Yönetimi Sistemine geçirilmesi.
– AB bankacılık standardı olan BASEL I standartlarına geçiş çalışmalarının  başlatılması. AB, 2007 yılı Temmuz ayı içinde BASEL II standartlarına geçiş yapmaya hazırlanırken, ülkemizde daha uygulaması başlamamış olan BASEL I  uygulamasına geçilmesi konusunda Banka içinde bir personelimiz araştırma yapmak ve rapor hazırlamak ile görevlendirilmiştir. Bu konudaki 1’inci rapor Yönetim Kurulumuza sunulmuş ve çalışmaların devam ettirilmesi onayı alınarak, daha geniş kapsamlı 2’nci bir çalışma başlatılmıştır.
– Uluslararası akreditasyon sağlanması yönünde çalışma, programa alınmış, fakat daha çalışma başlatma fırsatı olmamıştır. 
– Muhasebe sisteminden bağımsız olarak bir iç ‘murakabe’ sisteminin kurulması”.

BİR CEVAP BIRAK

four × five =