AYM, kamudan ihraçları komisyona havale etti: Sonuçların açıklanması 10 yılı bulacak

Anayasa Mahkemesi, 70 bin OHAL başvurusunu Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu devrettiğini duyurdu.

AİHM 20 binin üzerindeki başvuruları “iç hukuk yolları tükenmedi” gerekçesiyle Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu adres göstermişti. AİHM’den sonra AYM de 70.771 ihraç başvurusu için ‘başa çıkamam’ gerekçesiyle Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu adres gösterdi. 70.771 başvuru sadece AYM’ye başvuranların rakamı. Bunun dışında da binlerce mahkeme başvurmadan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu’na durumunun incelenmesi için dilekçe veren memur bulunmakta. Sadece AYM’ye başvuran 70.771 memurun durumunu karara bağlayacak Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu 365 gün 24 saat çalışsa ve her gün 20 dosyayı karara bağlasa tümünün sonucunu alması yaklaşık 10 yıllık süreyi buluyor. (70.771 başvurudan günde 20 tanesi karara bağlandığında 3.538 gün ediyor. 3.538 gün ise 9,5 yıla tekabül ediyor.)

AYM’den konuya ilişkin  yapılan açıklama şöyle:

Anayasa Mahkemesi tarafından, OHAL KHK’lari ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır.Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular 685 sayılı KHK’nın geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamına girmediğinden (bkz. Sait Orçan, B. No: 2016/29085, 19/7/2017; Ramazan Korkmaz, B. No: 2016/36550, 19/7/2017; Remziye Duman, B. No: 2016/25923, 20/7/2017) OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere yönelik başvurular resen Komisyona gönderilmeyecektir.685 sayılı KHK’nın 7. maddesinde, Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak ise Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde Komisyona başvuru yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.Bu nedenle OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan başvurucuların, Komisyona başvuru usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip -gerek duymaları hâlinde- Komisyona başvuru yapmaları gerekmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.