Başarısızlığın kökeni, kurumsal ilgisizlik

Joseph Rowntree Foundation tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları 16 Şubat Whote Hard Lane’deki Middlesex Üniversitesi kampüsünde düzenlenen bir konferansla açıklandı.


Konferansta araştırmayı yürüten gruptan olan Harriet Bradley ve Pınar Enneli dışında Kuzey Londra milletvekilleri Stephen Twigg ve Andy Love ve eğitimci Kelami Dedezade de birer konuşma yaparak sonuçları yorumladılar.


Akademisyenler yaptıkları konuşmalarda tüm eğitim kurumlarının Türk ve Kürt gençlerin eğitim sorunları görmezlikten geldiklerini bu durumun da sosyal dışlanma ve eğitimde başarısızlık konularında büyük bir risk doğurduğunu ortaya koydular.


ÜÇ AŞAMALI ARAŞTIRMA


Projeyi Joseph Rowntree Foundation yürüttü. Araştımanın amacı Londra’da yaşayan Türkçe konuşan gençlerin eğitim ve iş yaşamı ile ilgili görüşlerini almak ve durumlarını ortaya koymak.


* İlk aşamada; 250 gence anket uygulandı. Bunların 78’i bayan, 172’si ise erkek idi. 250 gencin 99’ü Türk, 68 Kürt, 54 Kıbrıslı Türk, 29’u da bu gruplardan ikisinin kimliğini taşıyordu. Bunların arasında 6 tane Türk-Kürt, 6 tane Türk ve Kıbrıslı Türk, 4 tane Kürt-Kıbrıslı Türk ve 13 tane de ebevenlerinden biri Türkçe konuşan toplumdan diğeri başka kökenden kişiler idi.


Araştırmaya katılan 30 kişinin yaş grubu 16-17 , 172 kişinin yaş grubu 18-20, 48 kişinin yaş grubu da 21-23 olarak kaydedildi.


* İkinci aşamada; 15’i kız, 15’i erkek toplam 30 kişiyle detaylı yüzyüze görüşme yapıldı. 6 gencin velileriyle de görüşüldü.


* Son aşamada; üç örgütün görüşleri alınırken, sonuçların ele alınması için de üç ayrı tartışma grubu oluşturuldu.


Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar şöyle:


IRKÇILIK


* Türkler ve Kürtler’in, renk, din veya kültürel yapılarından dolayı ‘beyaz’ olup-olmadıkları konusunda net bir görüşleri yok.


* Birçok genç Türk ve Kürt, ‘bazı beyazlar’ tarafından ayrımcılığa uğradıklarını ve rahatsız edildiklerini söylüyorlar. Her grup farklı şekillerde ayrımcılığa uğruyor. Beyaz insanlar yanında diğer etnik grupların da bunu yaptıklarını söylüyorlar. Ayrıca, Türkçe konuşan farklı gruplar arasında da gerginlik yaşandığına işaret ediliyor.


EĞİTİM


* Devamsızlık ve okuldan atılma Türk ve Kürt gençler için çok büyük bir sorun (Özellikle Kürt gençler için).


Ankete katılan K ürt gençlerin 4’te 1’i (1/4) okuldan atıldı. Türk gençlerin 10’da 4’ü (4/10) herhangi bir okul belgesine sahip değil. Bu oran Kürt gençlerde 10’da 6’ya (6/10) çıkıyor.


* Birçok Türkçe konuşan genç için okul hayatı kötü bir deneyimdir. Okul ve okul çevresine bir yabancılaşma söz konusudur. Yabancılaşma ve ailenin ekonomik durumu sonucunda birçok genç insanlar diplomasız okul bitiriyorlar.


* Araştımada ortaya çıkan çok önemli ve çok ilginç bir bulguya göre, gençlerin çok büyük kısmı ya tamamen eğitimsizdir veya çok eğitimlidir neredeyse bunun ortası yok. Türk ve Kürt gencin çok azında mezuniyet diploması var. İş dünyasında kendilerine yardımcı olacak çok az belgelere sahipler.


Türklerin yüzde 40’nın hiçbir diploması yok ama yarısından fazlasının en az bir A-Lavel’i veya GNVQ’su var (başka deyişle kolej mezunudur).


Kürtlerin yüzde 60’ı diplomasızdır ama %37’si en az kolej denginde bir okulu bitirdi.


Kısaca GCSE’de duran çok az var. Ya hiç okumuyorlar yada yüksek okula devam ediyorlar.


* Başarısızlığın bir nedeni de ankete katılan gençlerin çok büyük bölümünün ‘tekne’ (lavabo-kötü okullara) okullara gitmesidir.


Türkçe konuşan gençler okulda yeterince destek alamadığından şikayet ediyor. Çok sayıda özellikle Kürtlerin dil sorunları var. Gençlerin gittikleri okulların öğrencilerinin tümü neredeyse etnik azınlık toplumların bireylerinin gittiği okullardan oluşuyor.


* Araştırmaya katılan gençler okullardaki etnik grupların arasında çok fazla gerginlik olduğunu söylediler ve bu gerginliğin sonuçları bazen kavgaya dönüşüyor. Hep bu faktörler yüksek oranda devamsızlık ve okuldan atılmaya neden oluyor.


Bazı bireyler sorunları çözemediği zaman okula hiç gitmiyor. Başka öğrencilerle çok ciddi kavgalara giriyorlar ve Onlarda sonunda okula gitmiyorlar


Genç Türk ve Kürt’ler etnik çatışmalara bölünen okul sisteminde kendilerini savunmak zorunda kaldıklarından ve öğretmenlerin ilgisizliğinden de şikayet ediyorlar.


İŞ PİYASASI


* Diploması olan gençlerin çoğu yüksek eğitime devam ediyor. Ama okul masrafları için part-time işlerde de çalışmak zorunda kalıyorlar. Birçoğu şimdi yaptıkları işi uzun vadede yapmayı düşünmüyor. Diplomalı olanların çoğu bu işlerden tatmin olmuyorlar.


* Genç Türk ve Kürtler ergenlik çağından yetişkinliğe geçerken genelde en çok yardımı ailelerinden bekliyorlar.


* Ankete katılan gençlerin çok azı kendi toplumlarının dışındaki işlerde çalışıyor. ‘Full time’ (uzun süreli) işler için toplumlarının bağlantılarına güveniyorlar. Burada etnik bir arındırma soyutlama söz konusu. Bu soyutlama sadece sandviç ve kebap dükkanlarından oluşmuyor onların yanında birçok aile işyerleri var. Bu iş alanları çeşitli hizmetlere yöneliktir ve burada bir mikro ekonomi söz konusudur.


Böyle bir kaynak, tüm toplumlarda yoktur. Örneğin yerli beyaz işçi sınıfının böyle bir şansı yok.


Ama bunun da bir bedeli var çünkü mikro ekonominin varlığı gençlerin daha geniş iş piyasasına girmesine engel oluyor ve kendi toplumlarının dışına çıkamıyorlar ve etnik bir soyutlama meydana geliyor.


Gençlerin büyük çoğunluğu Londra dışında iş aramıyor Ama başka bir Batılı ülkeye gitmeye düşünüyor.


KİMLİK


* Bu gençlerin “British nedir?” konusunda net bir görüşü yok. Kendilerini ‘British’ olarak tanımlamak istemiyorlar Ama diğer yandan da kendilerini Britanya’daki geniş müslüman toplumunun bir parçası olarak da görmüyorlar.


Ancak yine de bazıları dini etnik kimliğinin bir uzantısı olarak görüyor.


Genç Kürtlerin büyük çoğunluğu ise ‘Türk’ kimliğini reddediyor.


GELECEK


* Tüm bu engellere rağmen Türkçe konuşan gençlerin çoğunluğunun gelecekten ümitli olması, çok şaşırtıcı bir bulgu olarak kaydedildi.


* Haringey belediyesinin de eleştirildiği raporda belediyenin farklı birimlerinin Türkçe konuşån toplumların ihtiyaçları için işbirliği yapmaları istendi.


* Araştırmanın sonuç raporuna göre okullar, kariyer acenteleri, yerel hükümet yetkilileri genç Türk ve Kürtlerin yaşadığı  sorunlara (sorunlarını görmezlikten geliyor) duyarsız kalıyor.


Rapor bu sorunun çözümü için bu birimlere açık bir çağrıda da bulunuyor.


* Yine rapora göre, bu araştırmanın yürütüldüğü Kuzey Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplumlar, bölgedeki diğer etnik gruplara göre sosyo-ekonomik (özellikle eğitim) açıdan daha kötü durumdadırlar.


ARAŞTIRMACILAR VE YORUMLARI


Söz konusu araştirmayı Bristol Universitesi’nden Pınar Enneli, Tariq Modood ve Harriet Bradley yaptı. Arastırmacıların ortaya çıkan sonuçlara göre yorumları ve önerileri ise şöyle:


– Pınar Enneli: Bu yüzeysel araştırmada ortaya çıkan tabloya göre, Türkçe konuşan genç insanlar için bakımsızlık, ilgisizlik, dışlanma ve yapısal dezavantajlar büyük engelledir.


Genç Türk ve Kürtlerin çoğu için aileleri ve toplumları ekonomik güven kaynağı oluyor kendilerine ve bu güven onlara ümit veriyor ama ‘bu aile yastıklarının gelecek açısından tuzak olmaması için’ çok acil önlemler alınması gerekiyor.


– Harriet Bradley: Okullara, kolejlere, kariyer ajansalarına hükümet yetkililerine bizim önerimiz, Türkçe konuşan toplumlara yönelik görmezliği aşmaları yönündedir. Bu toplumların gerçek ihtiyaçlarını öğrenmeliler.


Bu gençlerele birlikte çalışacak ve eğitim ve diğer alanlarda kendilerine yardımcı olacak uzman elemanlara büyük ihtiyaç var.


Bu alanda ‘Connexions’ün Gençlik Danışmanlık’ servisinin önemli bir rölü olabilir.


ARAŞTIRMA


GEREKÇESİ


2001 yapılan sayıma göre Britanya’nın etnik toplumlarının yüzde 45’i Londra’da yaşıyor. Londra’da yaşayan etnik toplumlar Londra’nın nüfusunun yüzde 29’unu oluşturuyor.


Ancak, buna rağmen Britanya’nın daha küçük toplumlarla ilgili çok az bilgisi var.


Bu proje bu gruplardan ‘Türkçe konuşan toplumları’ araştımayı amaçlıyor. Bu toplumlar kendi içinde üç ana grupa ayrılıyor.


Kıbrıslı Türkler, Türkler ve Kürtler. Burada yaşayan gençlere yönelik çok az araştırma yapıldı. Özellikle genç insanlar Britanya yaşamına nasıl adapte oluyorlar konusunda çok az çalışma var.


PROJE


Bu projenin amacı Londra’da yaşayan genç Türk ve Kürtlerin hedeflerini, seçeneklerini ve sınırları ile yaşadıkları  sorunları  araştırmak, ayrıca bu insanlara bir ses vermek olarak açıklandı.


Birçok alanda Türk ve Kürtler diğer beyaz olmayan gruplarla ayni durumdadır ancak, ancak, sosyo-ekonomik açıdan daha kötü bir durumdadırlar. En kötü durumda olanlar ise Kürtler’dir. Bunun bir neden de ‘göçmen statüsüdür’.


Diğer taraftan burada en uzun süredir yaşayan toplum olan Kıbrıslı Türkler diğer iki topluma göre daha az soruna sahip.
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here