Başka Kaş yok!

Antalya Mimarlar Odası’na bakacak olursanız eksiklik en başta Isparta’nın bu plana dahil edilmemiş olması, çünkü Antalya’nın Isparta ile bağlantısı tartışılamaz, gerek bölgenin Antalya ile olan sosyal ve ekonomik alışverişi gerekse Antalyalının yaylası olarak kullanılması sebebi ile.

BAKANLIĞIN PLAN YAPMA YETKİSİ YOK!

Diğer bir itiraz sebebi ise; 24.07.2007 tarihinde onanan ve çeşitli kurumlarca ( Antalya Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası gibi ) dava açılarak yürütmeyi durdurma kararı alınan ve iptal edilen ilk planın, 2 yıllık hazırlık aşamasından geçip, allanıp pullanarak tekrar sunulduğu 12.05.2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanması. Biliyoruz ki Çevre düzeni planları İmar ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır ve Çevre ve Orman Bakanlığının Çevre Düzeni Planı yapmaya-yaptırmaya yetkisi yoktur.

Kaldı ki şehirlerin geleceğini yönlendirmek üzere bir ön hazırlık ve öneri niteliği taşıması gereken Çevre Düzeni Planının, 1/100.000 ölçeğinde ve kuralları ile hazırlanması gerekirken bu planda kimi detayların gereksiz bir titizlikle 1/25000 ölçeğinin hassasiyeti ile verilip, kimi önemli detayların ve bu planda çözülmesi gereken birçok sorunun adeta es geçildiğini görmek akıllarda başka sorular doğurmuyor mu? Üstelik 2 sene sonra (güya!) yenilenen plan neredeyse aynı veriler ile karşımıza çıkınca…

Kaş ilçesinin %79,6 tarım ile geçindiğini düşünen bakanlık, turizmi de içine alan hizmetler sektörünün bölge halkı geçiminin %18,7 ‘sini oluşturduğu görüşünde. Az biraz da dağlık bölgelerde hayvancılık yapılan ilçemizde, sahile kıyısı olduğundan balıkçılıkla da ilgileniliyormuş. Tabii sahile kıyımız olması ve ilçede yat limanı olması turizm sektörünün de gelişmesine sebep olmuş(!). Dolayısı ile inşaat sektörü de gelişiyormuşmuş. Yani bölge çok iyi, gerçekçi incelenmiş, gözlemlenmiş plan hazırlanırken.

YATACAK YERİMİZ YOK, TURİST DE GELMEYİVERSİN(!)

Bu arada şu an yaklaşık 6.361 olan nüfusumuz, 2025 yılı itibarı ile 30.000 kişiye fırlayacak haberiniz olsun. Nasıl bir göç alışı veya üreme öngörülmüş anlayamıyoruz ama siz şimdiden evinizin ve bahçenizin keyfini çıkarın; zira plan bu kadar insanın istihdamı ile ilgili hiçbir konuya değinmiyor; e misafir seven toplumuz, bir yerlere sığıştırırız artık gelenleri; 5000 yatak kapasitemiz var kullanırız, turist de gelmeyiversin yatacak yerimiz yok! Zaten de tarım ile geçiniyorduk, değil mi?…

Planın kafamızda oluşturduğu bir diğer soru işareti ise yine rakamsal olarak sanayimizde 25 yıl içerisinde olması beklenen %1,3’lük küçülme. Zaten planda da yakın çevremizde sanayiye ayrılmış bir yer gösterilmemiş. Marina da hiç sanayi ihtiyacı oluşturmayacak.

Kaş’taki mücavir alanların haritaya yanlış işlendiğine bazı yerde ise hiç işlenmediğine ise dikkatinizi çekeyim.

Bizim böyle bir plandan beklediğimiz; esaslı bir yerinde tespit ile sürekli büyüyen Kaş’ta doğru planlamaya olanak sağlayacak yeni yerleşim alanlarının gösterildiği, şimdiden büyük bir eksiklik olan ve gelecekte daha da hissedilecek sağlık ve eğitime daha çok yer ayrılmış, bölgenin en büyük özelliği olan doğa sporlarına, marinanın gelecekte doğuracağı deniz-kara trafiği ve sanayi ihtiyacı gibi olması muhakkak sorunlara akılcı çözümler sunan, İnşaat ve Turizmin bölgede en büyük geçim kaynağı olduğu göz önüne alınarak yapılmış doğru planlamaydı. Ama bazıları bizimle aynı görüşte değil belli ki, belli ki Ankara uzantılı yapılan planlama ancak bu kadar oluyor.

Bu değindiklerimiz, plan Kaş boyutunda incelendiğinde rahatsız eden noktalardan sadece birkaçı, ki bu sorunları Antalya-Burdur ölçeğinde değerlendirirsek olayın vehameti boyumuzu çok çok aşıyor. Kaş Belediyesi de zaten bu konuda üstüne düşeni yerine getirmiş ve benzer görüşlerle gerekli itirazları yapmıştır. Ancak alınan cevaplar ne kadar tatminkar, sonuçları gerçekçi mi ayrıca masaya yatırıp tartışmalı…

Neyse ki Antalya’da olduğu gibi Kaş’ta da tüm Sivil Toplum Kuruluşları bu gibi sorunlarla savaşmaya hazır. Neyse ki halkımızın genel tepkisi olan sineye çekmek yerine Kaş, kendi yaralarını kendi sarmaya, haklarını korumaya başladı. Bu çabaların getirisi de inanıyoruz ki olumlu olacaktır.

Lütfen gelişmelerin takipçisi olun ve soru sorun, cevap isteyin. Sağlıklı gelişme böyle mümkün olacak, ne de olsa başka Kaş yok!

* Mimarlar Odası Kaş Temsilcisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + fourteen =