Bask’ta barış ilerleme kaydediyor…

Hiç kuşkusuz ki, John Lennon’un “Barışa Bir Şans Tanıyın” şarkısı, Bask Bölgesi’nde “ulusal marş” hâline getirildi.

Pazartesi günü itibariyle, ülkemizdeki yeni siyasi tabloda yaşanan gelişmelere kör ve sağır kalanlar olsa dahi, yeni bir olumlu gelişme yaşandı ve SORTU kısaltmasıyla anılacak olan yeni bir siyasi parti kuruldu.
Kastilya’da kurulan, ya da yaratılan diyebiliriz, bu parti ETA silahlı Bask örgütünün ideolojisini ve hedeflerini red ile ve barışçıl bir yolla ulusal solu temsil etmektedir.
Parti çıkarcılığını, kişisel ve halkçı sembollerle sürdürülen siyasetin sonucu yaşanan mevcut duruma kadar, bir bütün ülke olarak hepimiz, terorist örgüt ETA’nın yönlendirdiği karanlık bir dönemin acıları altında yaşadık.

Hiçbir siyasi ad ve duruma inanmıyarak olan bugüne dek bitene katılmıyor olmakla beraber, şimdi görmekteyim ki eski başbakanlardan Rubalcaba (Alfredo Pérez Rubalcaba), artık, GAL (Grupos Antiterroristas de Liberción ) adıyla bilinen kontrgerillanın işlediği suçlardan dolayı özür dileyecektir; ve yine eski başbakan Felipe Gonzalez’in Rajoy’un itirafları üzerine yargı önüne gelmesi de talep edilecektir; ve yine eski başbakan Anzar için de benzer şey istenecektir, zira çifte standart uygulayan burjuva partisi PSOE (Partido Socialista Obrero Español) ile PP ( Partido Popular) ve diğer yandaşlarının desteğiyle, Irak’ın demokrasi ve özgürlük adına işgalinde rol almıştır.

Nihaî hedefimize ulaşabilmek, başarmak için ne yapmalı ve nasıl davranmalıyız:

Bütün ükeyi susturmakta ısrarlı olanları özür dilemeye ve barışa zorlamak; bir erdem vesilesi olan farklılıklarımızı bir beton parçası gibi dağıtanlara karşı sorunun özüne kadar inmek; bizi birleştirecek her şeyi denemek; kentlerimizde, köylerimizde hep beraber barış ve özgürlük içinde yaşayabilmek için çaba göstermek!
Aklımızı kullanmaya engel olan, bizi akıldan uzağa sevk eden devâsa önemdeki tarihsel olayların hissiyatına da izin vermemeliyiz.
Ferâgat sahibi, hoşgörülü ve anlayışlı olmalıyız.

“Sol” daima geniş gönüllü, cömert ve her şeye kapılarını açan olmuştur, tarihî olayların akışı boyunca yaşanan tecrübeler buna kanıttır.
Daima bireyin toplumsal çıkarlarının öncülü olduk, bundan böyle de bizim bugünkü genel tavrımız bu olmaldır.
Taraflar arasındaki ilişkiyi, şimdi, daha fazla derinleştirmek ve bunun için çalışmak kaçınılmaz bir görev olmaktadır.
Bu, parti, sendika ve sosyal kuruluşların görüşmelerinde her şeyden daha önem kazanan bir önceliktir.
İnsanların ümidini kıran, yıldıran her tür partizan çekişmelere ait genel politikaların terk edilmesi, bu demektir.
Bugün, kesinlikle Bask ayrılıkçı sorununu, milliyetçi kavgayı çözecek bir fırsat elimize geçmiş bulunuyor; Bask (Euskadi)’de solun, genel çözüm sürecine bu katkısıyla, ülkenin, İspanya’nın bütün halklarının, içsel sorunlarını sınıf mücadelesi temelinde çözmesinin yolu da açılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.