Basın emekçileri hedef olmamalıdır

Açıklama aynen şöyle devam etti:

“Halkın, Taksim Gezi Parkı eylemlerinde polis şiddetine yönelik tepkilerinin yer aldığı süreç de yayıncılık adına kabul edilemez bir noktaya getirilmiş, maruz kaldıkları şiddet ve demokratik tepkilerine ekranlarda günlerce yer verilmeyen yurttaşlar, medyaya haklı bir tepki ortaya koymuştur.

Yaşanan olaylarda yurttaşlar tarafından AKP iktidarının uyguladığı baskı ve sansür ile medya patronlarının gönüllü otosansürüne gösterilen tepki, sahada her türlü saldırı koşullarında güçlükle, özveriyle çalışan basın emekçilerine yönelmiştir. Halen iş güvencesi sorunları, otosansür, olumsuz çalışma koşulları ve sendikal örgütlenmeye yönelik baskıları yoğun şekilde yaşayan basın emekçileri, eylemlerde saldırıların hedefi haline gelmiştir.

Halkın haber alma özgürlüğü için objektif yayıncılık yapması gereken medya kuruluşları, üç maymunu oynayarak günlerce görmezden geldikleri eylemlerde, en temel basın ilkelerini ihlal etmiştir. Hükümet baskısındaki medya patronlarının, yazılı ve görsel yayıncılık ilkesiyle bağdaşmayan otosansürü, kurumları adına günlerdir eylemlerde bütün olumsuz koşullara rağmen azimle görev yapan basın emekçilerini kendilerine yönelen saldırıların açık hedefi haline getirmiştir.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve İzmir’de görev yapan basın emekçilerinin Gezi Parkı protestolarında yaygın medyanın sansürüne tavır gösterilirken fiziki ve hakarete varan sözlü saldırıların hedefi haline gelmesinden kaygı duymaktadır.

Halkımız, sahada özveriyle görev yapan basın emekçilerinin, uygulanan sansür, yayıncılık ihlalleri ve otosansürün parçası olmadığını bilmelidir. Medyada uygulanan sansürün yanı sıra basın emekçilerine yönelik saldırılar da asla kabul edilemez. Basın emekçilerin görevini yapamadığı bir ortamda, demokrasiden, halkın haber alma hakkından, basın ve ifade özgürlüğünden bahsedilemez.

Protesto eylemlerinde görev yapan basın emekçilerine yönelen fiziki ve sözlü saldırılara son verilmelidir. Yurttaşlarımız, şiddete tepki gösterirken basın emekçisine yönelen şiddetin parçası olmamalı, şiddetin önündeki en büyük engel olmalıdır.

Türkiye’de, halkın talepleri, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğünün ne derece önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan Taksim Gezi Parkı eylemleri, medyanın, baskı, sansür ve otosürden arınması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Halkın tepkilerinden, başta AKP Hükümeti ile medya patronları da verilen mesajı almalı, gerekli dersi çıkarmalıdır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − 6 =