Baydemir’in itirazına red

Danıştay 1. Dairesi, bastırdığı davetiyelerde Kürtçe yazı kullandığı gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun soruşturma izni verilmesi kararına yapılan itirazı reddetti.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir hakkında, geçen yıl Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Canan’a gönderdiği 6. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali açılış kokteyli davetiyesinde, ”Türkçe ve Kürtçe yazılara yer vererek, 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un koyduğu yasaklara ve yükümlülüklere aykırı hareket ettiği” gerekçesiyle soruşturma açılması istendi.


İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 28 Kasım 2006’da Baydemir hakkında soruşturma izni verdi.


Osman Baydemir, bu karara itiraz ederek, soruşturma izni verilmesi kararının kaldırılmasını istedi. Baydemir Danıştay’a gönderdiği itiraz dilekçesinde, davetiyede Türkçe ve Kürtçe dışında İngilizce ve Ermenice cümlelerin de kullanıldığını belirterek, diğer dillerin de Kürtçe ile aynı seviyede olduğunu ve bu diller arasında hukuken ayrım yapılamayacağını savundu.


Baydemir, uluslararası sözleşmeler, Anayasa, Belediye Kanunu hükümleri ve sair mevzuat hükümleri dikkate alındığında, bahse konu davetiyeler üzerinde Türkçe’nin yanında Kürtçe ifadelerin kullanılmasının tamamen hukuka uygun olduğunu ileri sürdü.


İtiraz üzerine dosyayı görüşen Danıştay 1. Dairesi ise Baydemir’e isnat edilen eylemi, hakkında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bularak, soruşturma izni verilmesine ilişkin yetkili merci kararına yapılan itirazı oy birliğiyle reddetti. Daire, dosyayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here