Bir kaza ve düşündürdükleri…

İktidara gelişi Avrupa çapında tepkilere yol açmış ve iktidardan uzaklaşmak zorunda kalmıştı, ülkesine gelecek her türlü zarara karşıydı. Seçim ile iktidara gelen Hitler’in yolundan gidiyordu, fakat onun gibi aşırı tepkileri yoktu.
 
Avusturya’da yaşan Türkler onu Türkleştirmiş, ‘Haydar’ olarak anar olmuşlardı. İsminin söyleminde kulağa en yakın olanı seçmişlerdi. Haydar bir yabancı düşmanıydı ve Türkleri ay çöreği yapıp kahveye banarak yemeyi düşünüyordu. Ay çöreği ve kahvenin türevleri Viyana kuşatmasına kadar gider öyküsü!
 
Avusturya çok kültürlü bir devlet yapısı özelliği gösterir. O küçük ülkenin sınırlarına yakın yerlerde diğer kültürlere ait komşu ülkede yaşayan topluluklar oturur. Kendi dillerini özgürce kendi aralarında kullanırken, Avusturya devleti nezdinde tanınmazlar. Avusturya bir ulus devleti özelliğini gösterir ama uluslaşamamış bir heterojen yapısını korur. Tarihten gelen bu çok kültürlülük bir çok ulusalcıyı rahatsız etmiştir. Alman ırkına dahil olanlar hem zengindir, hem de ülkenin hakimidirler. Fakir olanları beslemek istemezler. Romenleri, Macarları, ve Sırpları dışlarlar. Avusturya göç aldığı içinde bizim gibi sonradan gelenlerin oluşturmuş olduğu göçmenler topluluğu ile de sorunları vardır, çünkü çoğunluğu oluşturan almanlar hiçbir şekilde başkasını beslemek ve onları aralarına almak istememekteler. Ulus devleti kavramı içinde bakınca yaptıkları doğru algılanabilinir. Çünkü ulus devleti içindeki ötekini yok etmek üzerine kuruludur. Homojenleşmek uğruna Hitler’in yaptıkları ortadadır. Bir potada eritme politikası ile İngiltere, Fransa!
 
Her trafik kazası soruları beraberinde getirir, çünkü istihbarat örgütleri geçmişten beri gelen geleneklerine göre trafik kazların kullanmışlardır. Yok edilmesi gerekenler genelde kaza ile ortadan kaldırılmış ve bu sayede ölenin kahraman olması önlenmiş olmaktadır. Trafik kaza haberlerini en iyi izleyen kurumlar istihbarat kurumları olduğunu söylemek abartı olmasa gerek!
 
Bizimkilerin deyimi ile Haydar Avrupa birliği için önemli bir çomak konumundaydı, çünkü Avusturya içinde gelişen ve Avrupa içinde dalgalanan yeni ırkçı hareketin lideri konumundaydı. Irkçı Nazilerin en son ve en büyük toplantısı Avusturya içinde olmuştur. Bütün dünya Nazileri birleşin! Çağrısı sanırım bu toplantının geniş katılıma sebep olduğunu söylemek abartı olmasa gerek. Bu konuda bilgilere Nazilere ait sitelerden ulaşılabilinir. Naziler Avrupa çapında yapacakları eylemleri planlamışlar ve kimi düşman olarak göreceklerini belirledikleri toplantı Avusturya’da bizim Haydar’ın şemsiyesi altında yapıldığını sitelere girerek öğrenebilir.
 
Rus, Alman, İtalyan, İsveç, Norveç… gibi ülkelerin Nazilerin davranışlarına ve kıyafetlerine bakarsanız ortak bir yön bulursunuz. Sadece Gamalı Haçın kullanımı dışında. Ülkelerin kendi gerçeklerine uygun olarak gelişen bir Avrupa Nazi hareketinden söz edebiliriz! Naziler aslında kendi dışında olandan nefret eder ama bu Avrupa Nazi  hareketi Avrupa dışında olanları, Yahudileri ve Çingeneleri geleneksel düşman olarak görmüşlerdir. Son karikatür olayından sonra Müslüman olanları da bu düşman tanımı içine almışlardır. Avrupa’da yapılan camilerin bu gelişmeye katkısını unutmamak gerek! Çünkü göz ile gördükleri şeye düşman olmak ve düşman yaratmak daha kolaydır!
 
Haydar’ın bu kadar geniş bir kesimi etkilemesi nasıl olmuştur? Eski bir Nazi subayı olan biri nasıl odluda Avusturya cumhurbaşkanı olmuştur? (Kurt Waldheim, Birleşmiş Milletler Genel sekreterliği görevi yapmıştı. 1986 yılında Cumhurbaşkanı olduğunda bir çok ülke ona ülkeye geçmişinden dolayı giriş yasağı koymuştu.)
 
Avusturya geleneksel olarak sağ politikanın etkisi altında olduğunu bu sonuçlardan çıkarabiliriz. Hitler bir Avusturyalı alman subayı olarak savaşmış ve daha sonra vatandaşı olmadığı Almanya’da iktidara gelebilmiştir! (Avusturya insanı dünyayı etkileme gücünü geçmişte göstermiştir!)
 
Haydar’ın ölümü kuşkuludur, çünkü yükselmekte olan bir siyasi hareketin lideridir. Faşisttir. Faşist ideolojinin yükselen lideri konumundaydı. Avrupa Birliğinin en önemli çatışma noktasında yer almaktaydı. Tarihin yeniden dönüşüm noktasında önemli rol oynayabilirdi, fakat kaza ile bu beklentiler sona ermiş olmasına rağmen, yerine gelecek ve onun hareketini yönlendirecek kişinin davranışları çok önemlidir. Nazi örgütlenmelerinde lider öldükten sonra genel olarak hareket sönmesine rağmen, yeniden zaman içinde toplandıkları gözükmüştür. Avrupa birliği önemli bir engelini kaza ile atlatarak sorunu zamana yaymış gözükmektedir!


http://www.cemoezkan.de
http://cemoezkan.blogcu.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.