BM çevre için yağmasa da damladı

UNDP Türkiye Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, UNDP ile Türkiye arasında küresel iklim değişikliği sorunuyla baş edebilmesinde atılacak adımlar konusunda hazırlanan proje için bu ay başında anlaşma imzalandı. 405 bin dolar bütçeli projenin finansmanı ise UNDP’nin girişimiyle kalkınmakta olan ülkeler yararına Küresel Çevre Fonu’ndan sağlandı.


Proje çerçevesinde iklim değişikliğinin olası etkileri incelenecek ve sera gazları emisyon envanteri oluşturulacak. Bu çalışma, 2020 yılına kadar öngörülen sera gazı emisyonlarını da içerecek. Proje kapsamında, alternatif enerji senaryoları değerlendirilecek, emisyonların azaltılması için olası önlemler üzerinde çalışılacak. Ağırlıklı olarak yerel uzmanların katılımıyla ”Birinci Ulusal Bildirim” hazırlanacak ve kamuoyunu bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek.


Proje kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bakanlıklar arası İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Projenin uygulanmasını bu konuda danışma hizmeti de verecek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği üstlendi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.