Borçluların yurtdışına çıkış yasağına fren

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alim Barut imzasıyla 81 İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilen yazıda, yurt dışına çıkış işlemlerinin 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda düzenlenen hükümler anımsatıldı. Yazıda, yasanın 22. maddesinde “vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere, pasaport veya seyahat vesikası verilmeyeceğinin” hükme bağlandığı ifade edildi.


Ayrıca, 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesinin hükümlerine, “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) talebi üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçlularının kanuni temsilcileri hakkında da uygulanır” hükmünün getirildiği, Fon’a tanınan bu yetkiye ilave olarak 4389 sayılı Bankalar Kanununa yapılan ve 26 Aralık 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren hüküm ile kamu bankalarına kanunda belirtilen şekilde borcu bulunanların da yurt dışına çıkışlarında tahdit olduğu anımsatıldı. Yazıda, emlak ve gümrük vergisi borcu bulunanların ise daha önceki uygulama kapsamında, ilgili makamlarca, tahdit talebi üzerine Pasaport Kanunun 22. maddesi kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.


Bakanlık yazısında, Anayasa Mahkemesinin, TMSF’ye, bankaya borçlu olanlar ile vergi borcu bulunanlar hakkında Pasaport Kanunun 22. Maddesinin uygulanmasının Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin iptal kararının Resmi Gazete’nin 8 Aralık 2007 tarihli sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.


KAYITLAR SİLİNDİ


İçişleri Bakanlığınca Emniyet Müdürlüklerine gönderilen yazıda Anayasa Mahkemesi iptal kararının Resmi Gazetede yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilerek, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin konuyla ilgili mütalaalarının bulunduğu kaydedildi.


Yazıda, şu ifadelere yer verildi:
“Bu sebeple, sadece kamu bankalarına ait (Ziraat Bankası, Kalkınma Bankası, Eximbank, Vakıfbank, Halkbank ve tasfiye halinde Emlak Bankası) yurt dışına çıkış yasakları resen silinmiştir.
Kamu bankalarınca konulan yurt dışına çıkış yasağı kararlarının bilgisayar kayıtlarınızdan kontrol edilerek, kamu bankalarından konulmuş olan yurt dışına yasak kararlarına rastlanılması halinde, kamu bankalarından kaldırıldığına dair talep yazısı beklenilmeden illerince resen iptal edilmesini; tespitleri mümkün olamayan, sadece kamu bankalarına ait tahdit kayıtlarının ise yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin bizzat veya bilvasıta ile müracaatı halinde tahditlerinin illerince silinmesini; ayrıca bundan böyle kamu bankalarından gelecek olan yurt dışına çıkış yasağı kararları ile ilgili taleplerin yerine getirilmemesini rica ederim.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here