Bravo Doğu Perinçek!

kendisini yargılayanlara, daha doğrusu perde arkasında ki asıl muhataplarına gereken yanıtı verdi:


“SİZ BENİ Mİ, YOKSA TALÂT PAŞAYIMI YARGILIYOR SUNUZ?”
Bundan güzel ve tokat gibi bir yanıt olabilir mi? Bravo Sayın Doğu Perinçek!…
Onlar Talât Paşa’yı haksız yere yargılamak cüretini gösterseler de, tarihte ki yerini Türk milletinin yüreğinden silemezler. Her şeye karşın, bütün kalbiyle vatanı ve milleti için emperyalistlere karşı mücadele vermiş dürüstlüğü ile eşi az bulunur bir devlet adamıdır.


Talât Paşa konusu gündeme gelince, bundan bir süre önce internette yayınlanan
“Talât Paşa’dan Cumhurbaşkanı Sezer’e” başlıklı yazımızda belirttiklerimizin bir bölümünü, gündemden ötürü yeniden sizlerle paylaşmak istedik:


Buyurun birlikte okuyalım:


Devlet adamı olmak, tarihte her ülkede birçok insana nasip olmuştur. Ancak şerefiyle, namusuyla, gerçek manada devlet adamlığının gururunu ve onurunu taşıyanların sayısı, ne yazık ki her ülkede çok az olmuştur.


Talat Paşa, Türk milletinin tarihinde, adı her zaman minnet ve şükranla anılan “dürüstlük abidesi bir devlet adamıdır”. Tıpkı görev süresi bittiğinde adını her zaman millet olarak, sevgiyle ve saygıyla anacağımız bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer gibi…


Talat Paşa’dan; günümüz siyasetçileri ile ülkeyi yönetenlerine ve gelecekte yöneteceklere, gerçek devlet adamlığı adına örnek ve ibret alınacak, işte muhteşem bir mal beyanı…


Talat Paşa’nın, yıllarca sadrazamlık makamında olmasına karşın, asla parası olmamıştır. Memleketten ayrılmak zorunda kaldığı gün, Sadrazam Müşir İzzet Paşa’ya yazmış olduğu mektup, şahsı adına tarihe mal olmuş bir “onur belgesi”dir… Böyle bir mektup, ancak namuslu ve şerefli kalmayı yaşamının her döneminde ve her zaman erdem saymış bir devlet adamının kaleminden çıkabilirdi…


Günümüzde her devlet dairesinin duvarında asılı durması gerekecek denli önem taşıyan mektubu, yüreği gerçek vatan sevgisi ile dolu, yaşamında her mevki ve makamda dürüst olmayı ve kalmayı ilke edinmiş herkes adına, aşağıda aynen aktarıyoruz.


Lütfen sonuna kadar okuyun.
“Memleketin bir müddet ecnebi nüfuz ve tesiri altında kalacağını anladım Buna rağmen memlekette kalmak ve millet muvacehesinde muhakeme olmak fikrinde idim.  Bütün dostlarım bunu atiye talik etmek (geleceğe ertelemek) için ısrar ettiler. Zatı fahimaneleriyle iştişar edemedik (büyük varlığınızla… görüşemedim).  Müşkil mevkide kalacağınızı çok düşündükten sonra bundan sarfınazar ettim. (vazgeçtim) Bütün Hayatı siyasiyemde memlekete namuskarane hizmet etmekti.
Bütün servetim, zatı şahanenin hediye ettiği otomobilin bedeli ile, her ay artırmış bulunduğum yirmişer liradan iki bin altı yüz liralık istikrazı dahili ( iç borçlanması) bedelinden ve bir de dört arkadaşımla birlikte isticar ettiğimiz (kiraladığımız) çiftliğin icarının devrinden hasıl olan paradan ibarettir. Bundan başka hiçbir nesneye malik değilim.
Millete karşı hesap vermek ve muhakeme olarak tayin edilecek cezayı kemali cesaretle çekmek isterim. İşte zatı fahimanelerine söz veriyorum. Memleketin ecnebi nüfuz ve tesirinden azade kaldığı (kurtulduğu) ilk gün telgrafınıza itaat edeceğim.” ( Talat Paşayı nasıl vurdular – Cemal Kutay – İklim yayınları syf:65)
Devam ediyoruz.
Yakın bir arkadaşı diyor ki:
“Sadrazam olduğu zaman da Selanik’teki Talat kalmıştı. Hatta alışırız, belki sonra çıkmak güç olur, diye Sadaret konağına bile taşınmamıştı. Kendi evinde   kalmıştı. Belki bir gün paramız da bulunmayacağı günler olur diye de ARABAYA BİNMEZ TRAMVAYA BİNERDİ.” (Talat Paşa’yı nasıl vurdular – syf: 104)
Sevgili okurlar bir de bugünlerle kıyaslayın.
“Nazır olduğu vakit, seyahat için aldığı paradan artanı vezneye iade ederdi. Halbuki kanun mucibince, alması icap eden paralar iade edilmezdi (onun hakkıydı). Bunu hatırlatan veznedara; ‘ben hakkım olmayan parayı almam’ derdi. (Talat Paşa’yı nasıl vurdular –syf: 103)
Talat Paşa’dan 82 yıl sonra, Türkiye Cumhuriyet’inin Cumhurbaşkanlığı’na  seçilen Ahmet Necdet Sezer, dürüst devlet adamlığı’nın bayrağını Çankaya sırtlarında 7 yıldır gururla dalgalandırıyor.
Devletin tek kuruşunu dahi boşa harcamadan, ülkeyi yönetenlere ibret olacak biçim ve hassasiyette; “muhteşem bir devlet adamlığı” örneğini sergiliyor.
Oğlunun düğününde, Çankaya Köşkü’nde, birkaç saatlik elektrik sarfiyatını dahi cebinden ödeyecek ve bulunduğu makamdan ötürü, düğün için hediye kabul edilmeyeceğini davetlilere önceden bildirecek denli, her konuda örnek alınacak saygın bir tutum sergileyen Sayın sezer, 2007’nin Nisan ayında makamına veda ederken, döneceği yer olan;
TÜRK MİLLETİNİN SİNESİNDE Kİ, SEVGİ, SAYGI VE ŞÜKRAN “VİLLASINDA”, ALKIŞLARLA YERİNİ ALACAKTIR!


Nur içinde yat Talat Paşa!
İyi ki Bu millet sizin gibi bir Cumhurbaşkanı tanıdı Sayın Ahmet Necdet Sezer!..”


burhanaozbey@yahoo.com  

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.