Bu nasıl bir bayram müjdesi?

İSMAİL BAYER – Bayram sabahı, gazetelere bakıyorum. Dün, yani Ramazan’ın son günü, Başbakan açıklama yapmış. “Bayram Müjdesi” olarak iletiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulamasında yine bir erteleme. Yürürlüğe yeni giren maddeler, bir yıl daha erteleniyor.

Gerçekten, ne demek lazım ya da nasıl yorumlamak gerekiyor şaşırıyorum. Nasıl olur, ya da nasıl böyle bir açıklama yapılabilir diye düşünüyorum ve işin içinden çıkamıyorum. Bayram sabahı bu bir müjde değil, olsa olsa bir kaosun itirafı, yeni bir karmaşaya adım atma, kendinin eksikliğini anlayamama, hukuk sistemine bir darbe ve hatta TBMM’nin yetkisine müdahale ve daha bir çok yakıştırma ve yorumlama yapabiliriz.

Ama gerçek olan tek şey, bu bir “MÜJDE” değil. Hele hele “BAYRAM MÜJDESİ” hiç değil.

Hatırlamağa çalışalım.

1.- 2003 yılında, 4857 sayılı yeni bir İş Kanunu çıkarıldı. İktidar’da,  AK Parti Hükümeti var. Bu yasanın içeriğinde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, yeni düzenleme yapıldı. 1475 sayılı yasa yürürlükten kaldırılırken, orada olmayan, yeni hükümler de getirildi.

Bu uygulamalar ile ilgili bir çok yeni düzenleme de yapıldı. Tüzük nasıl olacak, Yönetmelik nasıl olacak, yönetmeliklerin yasalara uygun olup olmadığı tartışmaları ile yıllar geçirdik. Danıştay, çıkartılan yönetmeliklerle ilgili, bazı iptal kararları verdi. Biz yapıyoruz, Danıştay bozuyor, yakıştırmasını bile yaparak, kendi beceriksizliklerinini, yasaya uygun bir yönetmelik düzenlemesi bile yapamadıkları, eksikliklerini kapatmağa çalıştılar. Yasal değişiklikler yapıp, yeniden düzenlediler, değişiklik yaptıkları düzenlemelere ilişkin bile, ona uygun yönetmelik çıkramadıkları da oldu.

Çıkardıkları bazı yönetmeliklerin uyulaması geldiğinde, uygulamasını erteleyen yeni yönetmelikler de çıkardılar.

Çıkarılan bazı yönetmeliklerin, tercümelerinde yapılan hatalar veya farklı tanımların kullanılmasından kaynaklanan, uygulayıcılardan, denetleyicilere, yargıya kadar uzanan, çelişkiler de yaşandı.

2.- Olmadı, olamadı, ancak bu süre içinde, 10 yılı aşkın da, yine ayrı bir iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkarılması gerekiyor diye, konuyu bu değişiklik çerçevesinde gündem de sürekli olarak tuttular. Taslaklar değişti ama, bir türlü tasarı haline de gelemedi. İktidar da hep AK Parti hükümetleri var.

Bu süreçde, iş kazaları azalmadı, daha da arttı, iş kazaları sonucu bir çok can kaybını da yaşadık. Neredeyse hep suçlu, ayrı bir iş sağlığı ve güvenliği yasasının olmayışı, tek neden olarak gösterilmeğe başlandı. On yıl hep bu gerekliliği tartıştık.

3.- Şimdi AVM olan yerin inşaatı yapılırken, işçilerin kaldığı çadır yandı ve canlar yitirildi. Bu haberin hemen sonrasında da, yıllardır tartışılan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin söylemler , taslakdan Tasarı’ya dönüştü ve Hükümet Tasarısı olarak TBMM’ne gönderilidi. Görüşmeler sırasında da, TBMM’n de de iş kazası oldu ve 1 can yitirildi.

 

Ve 2012 Haziran sonunda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, nihayet ayrı bir yasa olarak çıktı. Resmi Gzete de yayımlandı ve yürürlüğe de girdi.

Ancak, yürürlük kademeli olarak, altı ay aralıklarla, tüm maddeleri ile 2014 temmuz başında yürürlüğe girecekti.

Yasa da, “işçi” tanımı da yer almadı, “çalışanlar” denildi. Çünkü kademeli olarak memurları da kapsayacaktı. Yani, kamu işyerlerinde ki memurlar da, bu yasa kapsamında olacaktı.

4 – Sonra ne mi oldu. Bu yasanın uygulanması başladı. Ancak daha sonra yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler, iki yıl süre ile ertelendi. Yani Yasa’nın tam olarak yürürlüğe girmesi, 2016 temmuz başına kadar da sarktı.

 

Bu arada bazı torba yasalarda yapılan düzenlemelerle de, çıkan bu yasanın uygulanan ya da uygulanacak olan bazı maddeleri değiştirildiği gibi, yeni düzenlemeler de yapıldı.

Yaşama baktığımız da ise, bir kaç örnek verelim. Soma faciası, Asansör düşmesi, Ermenek maden ocağını su basması gibi, büyük kazalar ve çok sayıda can yitirilmesi ile karşılaştık. Ve bu konuda ki haberler gün eksilmiyor ki, basında ve ya televizyonda sınırlı olarak da olsa yer alıyor.

Çadır yangını ne oldu sonucu diye sormayın. AVM tamalandı, açıldı ve faal. Şu an, çadır davası ise hala sürüyor olabilir. Soma, Ermenek, Asansör davaları gibi.

5.- İki yıllık uygulama erteleme süresi de, geçen ay sonu doldu. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, eksiklikleri ile çelişkileri ile tüm çalışanları kapsayacak şekilde, 1 Temmuz 2016 gününden itibaren yürürlüğe girdi. Yine Ak Parti Hükümeti başta. Ve yasa bu gün tümüyle artık yürürlükte.

6.- Ve Bayram öncesi, 65 Hükümet’in Başbakanı’nın “Bayram Müjdesi.”  Yasanın uygulaması, 1 Temmuz’dan itibaren, BİR YIL daha erteleniyor.

  1. – Nasıl oluyor bir de ona bakalım. Şimdi:

ı- Erteleme ile ilgili, yeni bir Yasa çıktı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe mi girdi? HAYIR.

ıı- Erteleme ile ilgili yeni bir Yasa, TBMM’n de kabul edildi. Cumhurbaşkanı’nın imzasını mı bekliyor? HAYIR.

ııı- Erteleme ile ilgili yeni bir Yasa Tasarısı, TBMM’n de görüşülüyor mu? HAYIR.

ıv- Görüşülen bir Torba Yasa’ya böyle bir düzenleme eklendi mi? HAYIR.

v- Hükümet Tasarısı olarak, bu erteleme ile ilgili TBMM’ne, Tasarı metni gönderildi mi? HAYIR.

vı- Erteleme ile ilgili bu konuda bir Tasarı Talağı hazırlanıp, sosyal tarafların görüşlerine sunuldu mu? HAYIR.

vıı- Erteleme ile ilgili, ortada gerekçesi yazılmış bir yasa tasarısı taslağı metni var mı? HAYIR.

Peki, o zaman şimdi ne oluyor ya da ne olacak. Bu “MÜJDE” neyin nesi.

ı- Başbakanın düşündüğü, açıkladığı, erteleme düzenlemesi, tasarı ya da torbaya eklenecek bir madde olarak, TBMM’ne gelecek mi? EVET.

ıı- TBMM bunu hemen kabul edecek, Cumhurbaşkanı imzalayacak ve Resmi Gazete de yayımlanıp yürürüğe girecek mi? EVET.

ııı- TBMM’nin bunu hemen kabul edeceğini nereden biliyorsunuz? Yanıtı siz verin.

ıv- 6331 sayıl Yasa şu an da üm maddeleri ile yürürlükte değil mi? Yanıtı siz verin.

Demokrasi, TBMM’nin Yasama yetkisi, Hukuk Sistemi.

Ve Bayram Müjdesi.

Biz bir müjde veremiyoruz ne yazık ki. Bayramın birinci günü, iyi bayramlar dileğiyle diyoruz ve yazıyı  noktalıyoruz.

__________________

Bigadiç. 5 Temmuz 2016. Salı.  ismail.bayer1@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.