Bugün, Dünya Mülteciler Günü

Mültecilerin statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ne göre mülteci “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi” olarak tanımlanıyor.

BM, yaptığı açıklamada siyasetçilerin popülist politikalardan vazgeçerek “ahlakî cesaret” göstermesini ve eziyetten, zulümden kaçan kişilerin hakları için harekete geçmesini istedi.

Dünyada yaklaşık 9 milyon mülteci bulunuyor. Mülteciler günü için bu yıl “cesaret” teması seçildi.

Örgüt, evini, yaşamını terk edip, bir mülteci kampında çoğu zaman çok güç koşullar altında yaşamayı kabullenmenin “cesaret” istediği belirtildi.

Tüm dünyada yaklaşık dokuz milyon mülteci bulunduğu sanılıyor. Bunlara sığınmacıları, vatansız kişileri ve ülkeler arası yer değiştirmek zorunda kalan kişileri de eklerseniz sayı 20 milyonun üzerine çıkıyor.

YABANCILAŞMAYI YARATIYOR

BM Mülteci Örgütü’nün yeni yöneticisi Antonio Guterres, güven içinde, rahat bir yaşam süren kişilerin, milyonlarca mültecinin sorunlarına her geçen gün yabancılaştığını, sıkıntıların farkında olmadıklarını söyledi.

Sanayileşmiş varlıklı ülkelerdeki mülteci sayısında düşüş gözlense de gelişmekte olan ülkelerde yıllardır geçici kamplarda yaşamak zorunda kalan çok sayıda mülteci bulunuyor.

BM Mülteci Örgütü, özellikle yoksul ülkeler üzerindeki mülteci yükünden ve varlıklı ülkelerin, sığınma başvuruları sürecini sıkılaştırmasından endişe edildiğini açıkladı.

Göç ve göçmenlik konusu, özellikle Avrupa’da hassas bir siyasî konu olsa da örgüt, bunun gerçek sığınmacıları reddetmek için bir gerekçe olmaması gerektiğini savunuyor.

AÇIK GAZETE: 12 Eylül de Türkiye’den mülteci yarattı. Ailesinden, toptaklarından, üniversitedeki kürsülerinden kopan binlerce aydın, yurtdışında yeni baştan hayat kurmak zorunda kaldı. Türkiye; Dünya Mülteciler Günü’nde, ’12 Eylülcüleri yargılayarak geçmişiyle hesaplaşmayı’ gündeme getirmeli… Gelecek üstü örtülmeye çalışan bir dönemin üzerine kurulamaz…

    

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.