Öcalan yeniden yargılanmayacak

Yeniden yargılanma istemi reddedildi ve hakkındaki kesinleşti. Kararda, TCK’da yapılan değişiklerin Öcalan lehine olmadığı, ayrıca AİHM’in usule ilişkin eksiklikler nedeniyle verdiği bozma kararının değerlendirmeyi etkilemediği vurgulandı.


Öcalan, avukatları aracılığıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine kendi el yazısıyla verilen başvuru dilekçesinde, “idam baskısı altında savunma yapamadığını” ileri sürerek, yeniden yargılanmak istediğini bildirmişti.


Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin dosya üzerindeki incelemesinde görüş istediği terör ve organize suçlara bakmakla görevli cumhuriyet savcıları Dilaver Kahveci ve Salim Demirci, talebin reddi yönünde görüş bildirmişti.


Savcılık mütalaasında, CMK’nın 311/2 maddesinin (f) bendi gereğince Öcalan’ın yeniden yargılanma başvurusu yapma hakkının bulunmadığı kaydedilmişti.


Söz konusu maddede, “Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması durumunda yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir” hükmü yer alıyor.


Maddede ayrıca, bu hükmün, 4 Şubat 2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararlarıyla 4 Şubat 2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanacağı belirtiliyor.


Öcalan’ın avukatları, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin bu görüş doğrultusunda yeniden yargılanma talebini reddetmesi üzerine bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde bu karara itiraz etmişti.


 


 


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here