Çalışma yaşamına ilişkin, Yargıtay Kararları’nın değerlendirilmesi

İSMAİL BAYER – 40 yılı geçti. Geleneksel hale geldi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yargıtay’ın iş hukukuna ilişkin dairelerinin verdiği, bir yıl önceki kararlar, iş hukuku dalında ki öğretim üyeleri tarafından değerlendiriliyor. 2016 yılı kararlarının değerlendirilmesi, bu yıl Ankara’da gerçekleştirildi.
Yargıtay’in ilgili dairelerinin başkan ve üyeleri, hakimler, değişik üniversitelerde iş hukuku dalında görev alan öğretim üyeleri, avukatlar, uygulayıcılar, bir araya geliyor. İki gün boyunca yoğun bir program uygulanıyor.
Işıklar içinde olsun, Prof.Dr. Kemal Oğuzman’ın öncülüğünde kurulmuştu. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi. Yaşamı boyunca başkanlığını yürüttü. Sonra, Prof. Dr. Münir Ekonomi yönetimi geldi. Başkanlığı Ankara’dan Prof. Dr. Sarper Süzek yürüttükden sonra da, İzmir’den Prof. Dr. Polat Soyer ile devam edildi. Şimdi ise, başkanlığı Prof. Dr. Savaş Taşkent yürütüyor. Üniversiteler yasasında ki değişikliğe uygun, Dernek statüsüne dönüştüyse de, “Milli Komite” olarak adlandırılması yerleştiği için, o şekilde belirtilmeğe de devam ediliyor.
En önemli faaliyeti, başlattığı ve kırk yılı aşkın sürdürdüğü, Yargıtay’ın ilgili dairelerinin, iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin verdiği kararlarının, her yıl değerlendirildiği seminerlerin gerçekleştirilmesi. Son yıllarda bu semineler, dönüşümlü olarak, İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde, Ankara’da da Hukuk Fakültesi salonlarında gerçekleştiriliyor. Bu yıl sıra Ankara’da olduğu için, geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirildi.
Düzenli olarak yapılan, bu seminerlerde sunulan, adeta bir kitap boyutunda ki tebliğler ve tüm tartışmalar, kitap haline de getirilerek, ilgililerin incelemesine sunuluyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleşen, 2015 yılı kararlarının değerlendirildiği seminerin kitabı da, basılarak toplantıda gün ışığına çıkmış oldu.
Başkan, Prof. Dr. Savaş Taşkent’in açış konuşması ile başlayan, “Yargıtay’ın 2016 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri”nin ilk oturumunda Başkanlığı, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur yaptı.  “İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi” başlıklı ilk sunumu da, bir saati aşkın süre içinde, Ankara Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Gaye Bayçık gerçekleştirdi.
Alt işveren ilişkilerinde yaşanan uyuşmazlıklar, “muvazaa” konusunun değerlendirilmesinde ki farklılıklar ile fazla çalışma ücretinin uygulaması konusunda ki çelişkiler üzerinde, özellikle durduğu sunumundan sonra, yargı üyelerinin açıklamaları ve katkılarla, aktardığı konular değerlendirildi.
Yargıtay kararlarının değerlendirildiği bu seminerde, ilk kez sunum yapan Doç. Dr. Geye Bayçık’dan sonra, birinci gün öğleden sonra da, Ankara Hukuk Fakültesi çıkışlı, Bilgi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey sunumunu gerçekleştirdi.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş’ın oturum başkanlığında, “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı” başlıklı sunumda, konu çerçevesinde, Anayasa Mahkemesi’nin kararını da değerlendirdi. Özel hayata müdahale ve sosyal medyada paylaşımların, uyuşmazlık konuları içinde yer alması da gündeme getirilmiş oldu.
Sunumların bir saati aşması, değerlendirme katkı ve sorularla, soruların yanıtlanması, son yıllarda bu toplantılara katılımların da giderek artması ile gerçekleşiyor. Bu durum, sorunların ve uyuşmazlıkların çözümlenme yerine, daha da arttığını gösteren, bir gösterge olabilir mi diye de insan düşünmeden kendini alamıyor.
Seminerin ikinci gününün ilk oturumunun başkanlığını, Yargıtay 10.Hukuk Dairesi Başkanı Halil Özdemir yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, “Toplu İş İlişkileri” üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sümer’in bu seminerlerde üçüncü kez programda yer aldığını görüyoruz. Sanırım, yaklaşık 10 yıl kadar önce İstanbul’da Akbank Genel Müdürlüğü konferans salonunda, aynı konuda yaptığı sunumu anımsadım. Son derece tartışmalı konularda yumuşak uslubü ile sorunları değerlendirmişti.
Yine aynı yumuşak uslubü ile tartışma konusu bir çok uyuşmazlığı değerlendiren, sunumundan sonra da tartışma ve katkıların yoğunluğunu belirtmeden geçmeyelim.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi üyesi Bektaş Kar, bir önceki günde olduğu gibi, kararlarla ilgili değerlendirmeler konusunda yaptığı açıklamar, değerlendirmelerle birlikte okununca, tartışma konuları daha da belirgin olarak izlenebilecektir.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracetttin Göktaş’ın da, sunumlar sonrası, bazı farklı açıklamaları da, sorunlar ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda ki, farklı görüş ve değerlendirmeler açısından, ayrıca önem kazanmaktadır.
Ancak bu oturumda, Kocaeli Barosu’ndan Dr. Murat Özveri’nin, iki yıl önce 30 bin metal işçisinin toplu direnişi, işi bırakma eylemi ile ilgili olarak, işten çıkarılanlar, işe tekrar alınanlar ve işe alınmayanların davalarında verilen Yargıtay kararları ile ilgili olarak, kendi tanımı ile tarihe adeta not düşmek için yaptığı açıklamada, bir başka önemli saptama niteliğindeydi.
İkinci günün son oturumunu, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı yönetti. Bu oturumda, “Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri” başlıklı sunum da, ikinci günün son oturumu olmasına karşın ilgi ile izlendi.
Sosyal sigoratalar ile ilgili son gün sunumları, nedense ilginin azlığı ve yorgunluk diyelim, katılımların azlığı ile sonuçlanırdı.
Ancak geçtiğimiz yıl yapılan bu konuda ki sunum, bence bir kırılma noktası olmuştur. Eskişehir Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Aydın’ın sunumunda, salonun kalabalığının devam ettiğini ve slaytlarının hep fotoğraflarının alınarak ilgi ile izlendiğini belirtmeden geçmek istemiyorum.
İzmir, 9 Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükran Ertürk’ün sunumu da, bu çerçevede yine kalanbalık bir katılımla izlendi. Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili sorunların ve uyuşmazlıkların, giderek arttığı sonucuna varabilirmiyiz acaba. Bir kitap boyutu çerçevesinde ki geniş sunumu, katkı ve tartışmalarla, bir seminer daha tamamlanmış oldu.
Bu seminerde sunulan tebliğ ve tartışmalar, yine gelecek senenin toplantısına kadar kitap haline de getirilmiş olacaktır ve sayfa sayısı gittikçe artarak, diye eklemeden de geçmeyelim.
Prof. Dr. Savaş Taşkent’in başkanlığı döneminde bu seminerlerin, gündemde ki daha özel konularla, Ankara ve İstanbul dışına da taşmağa başladığını belirtelim. Geçtiğimiz aylarda, Adana Sanayi Odası’nın çağrısı üzerine, Adana’da bir günlük yoğun program gerçekleştirilmişti.
Yeni yılda, çalışma yaşamının güncel konularına ilişkin yeni sunumlarla, farklı kent ve ortamlarda bu programların düzenlenmesi olasılığı, gerçekleşek gibi görülüyor.
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği’nin, başkan ve yönetimi ile sunum yapan öğretim üyeleri, emeği geçenleri ve katkı verenleri kutlayarak, başka etkinlikleri de izleyerek, paylaşmak üzere diyelim.
__________________
İsmail Bayer. 12 Aralık 2017 Salı.  ismail.bayer1@yahoo.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.