Canlı türlerini en çok insanlar yokediyor

Brezilya’nın Curitiba şehrindeki BM toplantısında, BM Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu Sekreterliği tarafından hazırlanan raporda, mercan kayalıklarından yağmur ormanlarına kadar birçok doğal ortamın insanlar nedeniyle büyük tehdit altında olduğu belirtirdi. Raporda, birçok canlı türünün yok olmasında en olumsuz etkenin insanoğlu olduğuna dikkat çekildi. 

Reuters haber ajansına göre raporda, “Dünya tarihinde yaşanmakta olan en büyük altıncı; 65 milyon yıl önce dinozorların yok oluşundan sonra ise canlı türlerinin yok olmasının en büyük sorumlusuyuz” denildi. 

Rapora göre, dünya nüfusunun 6.5 milyara ulaşması, şehirlerin ve kasabaların büyümesi, ormanların kesilmesi, yeni türlerin bilinçsizce doğaya salıverilmesi ve küresel ısınma, hayvanlar ile bitkilerin doğal ortamını tehlikeye sokuyor.

Raporda, biyolojik çeşitliliğin yok olma hızının geçmişe göre bin kez daha hızlı yaşandığı belirtildi. Doğal dengenin bu hızda bozulması, BM tarafından 2002 yılında Johannesbourg kentinde belirlenen “doğal dengenin bozulma hızının 2010 yılına kadar önemli ölçüde azaltılması” hedefi tehlikeye sokuyor.

Raporda, “Ülke, bölge ve dünya çapında 2010 yılı için belirlenen biyolojik çeşitlilik hedeflerine ulaşmak için bu güne kadar gösterilmemiş bir uğraş verilmesi gerekiyor” denildi.

Dünya Vahşi Hayatı Koruma Vakfı tarafından hazırlanan “Kırmızı Liste”de, son 500 yıl içerisinde 844 hayvan ve bitki türünün yok olduğu kaydedildi.

Rapora göre, biyolojik çeşitliliğin yok olmasının en büyük nedeni, doğal ortamın değişmesi, yapılaşma, çok çabuk yayılan ve çoğalan yeni tür canlıların doğal ortama bilinçsizce salınması ve gittikçe artan küresel ısınma…

Raporda ayrıca, BM’nin belirlediği hedeflere ulaşmak için, çöllerden yağmur ormanlarına kadar doğal ortamların korunması, keresteden suya kadar tüm doğal kaynakların daha iyi yönetilmesi gerektiği vurgulandı. 

Karasal bölgelerin yüzde 12’sinin koruma altında olduğu belirtilen raporda, buna karşılık okyanusların sadece 0.6’sı koruma altında olduğu kaydedildi.

Küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan CO2 (karbondioksit) ve benzer gazların azaltılması da yapılması gerekenler arasında bulunuyor.  

Yıllık orman kaybının 2000-2005 yılları arasında 7.3 milyon hektar olduğu, bunun da İrlanda büyüklüğünde bir bölgeye denk olduğu belirtildi.

Biyolojik çeşitliliği koruma açısından ülkeler arası işbirliğinin “makul” olduğu belirtilen raporda,  biyolojik çeşitliliğin daha kötüye gitmesini önlemek için ayrılan mali yardımın 1 milyar dolardan 750 milyon dolara düşmesinin çalışmaları geciktireceği de kaydedildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.