11 C
Istanbul
Çarşamba, Mart 29, 2017

Ismail Bayer Sali

İsmail Bayer

Toplu İş Sözleşmesi Sistemi ve Sessizlik.

İSMAİL BAYER - Toplu iş sözleşmesi sistemi ile ilgili olarak, günlük basında ve televizyon ekranlarında bir habere bile rastlamıyoruz. Bir sessizlik dönemi adeta. Sorun yok, sistem iyi çalışıyor diye mi yorumlamalıyız. Yahut sistem de tıkanmalar var ama, gündem de hiç yer almıyor mu diye düşüneceğiz.
İsmail Bayer

Sosyal Güvenlik Sistemi. Bağ-Kur’lu var mı?

İSMAİL BAYER - Biliyorsunuz on yılı aştı, Büyük reklamlardan sonra, "Sosyal Güvenlik Reformu" yaptık. Ve Sosyal Güvenlik Sistemi'nde ki, tıkanmayı giderdik. Haberiniz var değil mi? Bu reform sonrasında da, (A)'lı, (B)'li ya da (C)'li olduk. Siz hangisindensiniz sahi. Bağ-Kur'lu var mı?

40 yıla ulaşan, sendikacı bir dostu uğurlarken

İSMAİL BAYER - 1970'li yılların ikinci yarısında tanımıştım onu. İşveren Sendikası'nda çalışıyordu. Hukukçu. Avukat. Sakin, yavaş konuşması güven uyandırıyordu... Ankara'da Mithatpaşa Caddesi üzerinde, kamu işveren sendikası TÜHİS... Bir denetim, ya da bir dergi almak için gitmiştim...
İsmail Bayer

Sahi taşeron işçilerinin kadrosu ne oldu?

İSMAİL BAYER - Bir yıl oldu. Unutmayalım diye hatırlıyalım istedim. Her yerde reklam panolarında yer almıştı. Seçim öncesiydi. Taşeron işçileri kadroya alınacak deniliyordu. Bir milyona yakın ya da şimdi sayıları daha da arttı, Kamu'da çalışan taşeron yani alt işveren işçileri. Hatırladınız mı?

Yaşamı boyunca sendikacı

İSMAİL BAYER - İstanbul'da Teşvikiye Camisi'nin önü. Ilık bir İstanbul günü. Bizlerden ayrılıp, uzun bir yolculuğa çıkan, yaşamı boyunca sendikacı olarak görev yapan ve sendikacı olarak aramızdan ayrılana, son görevimizi yapıyoruz. İş ve sendika çevresinden, hocalarımızla, dostları, birlikteyiz.

12 Eylüller. 1980 – 2010 ve 2016

İSMAİL BAYER - 35 yıl öncesine gidelim. Bir sonbahar akşamının sabahına. İnsanın kulağına, güzel bir aşk şarkısı gibi geliyor. Ancak, bu bir aşk şarkısı değil. Yolun yarısı da değil. Bu gün yaşadıklarımızın ve yaşayacaklarımızın bir dönüm noktası. Bir başlagıcı. Bir sonbahar sabahı.

Çalışma yaşamına yeni Bakan

İSMAİL BAYER - Ağustos'un sonu Ankara'da sakin bir yaz akşamı. Hükümet kanadından gelen bir haber, önce bir şaşkınlık yaratıyor. Neler oluyor. Bir Bakan, istifa ediyor. Başka bir sürpriz takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da yeni bir Bakan geliyor.
İsmail Bayer

Çözülemeyen, “Asgari Ücret” bilmecesi

İSMAİL BAYER - Sorun çözmede değil, sorun yaratmada hep öndeyiz. Adeta krizlerden besleniliyor. Ve kriz yaratılıp, çözüm için adım atılmayarak, krizde yaşama kültürü geliştiriliyor. Oysa, sorun olduğun da, çözümü hemen kolay, ama adım atacak, işi çözümleyecek yetkili yok.
İsmail Bayer

Sendikalar nereye? Bir durum saptaması

İSMAİL BAYER - Sendikalar ile siyasal partilerin ilişkileri. Sendikalar ile etnik ve dinsel bağlantılar. Sendikalar ve işçiler. Demokrasilerin vazgeçilmezi, olmazsa olmaz kuralı. Sivil toplum kuruluşu. Emek örgütlenmesi. Toplumda ki yeri, etkisi, gücü ne?
İsmail Bayer

Nehir yolculuğu. Moskova’dan Baltık kıyısına.

İSMAİL BAYER - Nehir gemisi, M/S RUBLEV. Moskova'dan yola koyulduk. Kuzey'e gidiyoruz. Baltık kıyılarına ulaşacağız. Moskova - Leningrad yolculuğu. Stalin döneminde açılan yol. Moskova'nın üç denize ulaştırılması. İnsan emeğinin, doğayı yeniden yorumlaması.

SERDAR MUTEFERIKA'DAN

Muhafazakârlığın şaşırtıcı dünyasına bir yolculuk

SERDAR MÜTEFERRİKA SERHATLI - Türkiye'de AKP iktidarıyla birlikte yeni bir tür muhafazakârlık rüzgârı esmeye başladı. Daha önceleri üzerinde durulmayan ve neredeyse hafifsenen Türk muhafazakârlığının türlü veçheleri son zamanlarda ele alınıyor, hemen her yönüyle mercek altına yatırılıyor.