CHP fezlekelerin peşinde

CHP, eski bakanlar hakkında soruşturma önergesi hazırlamak için harekete geçti.

CHP, hakkında fezleke düzenlenen eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında soruşturma önergesi hazırlıyor.

Edinilen bilgiye göre soruşturma önergelerinin ana konusu “rüşvet” iddiası olacak ve 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna vurgu yapılacak.
CHP hazırlayacağı 4 eski bakan hakkındaki ayrı ayrı soruşturma önergelerini de farklı günlerde Meclis Başkanlığına sunacak.

Bu arada CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında iki ayrı soruşturma komisyonu kurulması için iki ayrı önerge hazırladı. Soruşturma önergelerinden birincisi MİLGEM ihalesiyle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla verilecek. Diğer önerge de “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” iddiasını içeriyor.
CHP, önce hakkında fezleke düzenlenen 4 eski bakan hakkındaki soruşturma önergelerini gündeme getirecek, ardından Başbakan hakkında hazırlanan soruşturma önergesi verilecek.

Meclis İçtüzüğüne göre, görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebiliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis soruşturması önergesi gelen kâğıtlar listesine alınıyor ve Genel Kurul’da okunuyor. Okunan önergenin bir örneği, Başkanlıkça hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana gönderiliyor.

Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit ediliyor. Bu görüşme günü de ayrıca hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana bildiriliyor.

Sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceği bir diğer imza sahibinin, şahısları adına üç milletvekilinin ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın konuşacağı bir görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulca gizli oyla karar veriliyor.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, soruşturmanın yürütülmesi görevi, Anayasanın 100’üncü maddesi hükümlerine göre, Başkanlıkça Genel Kurulda yapılacak ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyona veriliyor.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanıyor.

Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün oluyor. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − eleven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.