CHP nasıl iktidar olabilir? (III)

Bir yandan AKP’nin iktidar yorgunluğu, diğer yandan ülkedeki totaliterleşme eğilimi, geniş bir seçmen kitlesinde AKP’den ani kopuşu getirebilecek bir seçmen tercihi değişimi yaratacak noktaya gelmiştir. Eğitimli ve gelecek beklentisi içine giren genç kitlenin iktidara duyduğu öfke ve güven kaybı, muhalefette Duran Parti konumunda bulunan MHP’nin etkisizliği ile CHP’ye bir iktidar şansı yaratmıştır. Bunun yanında, AKP hükümetinin Sıfır Dost ilkesine dayalı dış politikası ve küresel güçlerin taşeronluğuna soyunan hayalciliği ile ülkenin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri gören ciddi bir seçmen kitlesi ortaya çıkmıştır. Bu şansı kullanabilmesi için CHP’nin toplumun örgütlü kesimleri ile yeniden barışarak bütün muhalefet odaklarını toplayacak bir çekim merkezi haline gelmesi gerekir. Bu doğrultuda, CHP’nin gelecek dönem için iktidar hedefine yönelik olarak uygulayacağı politikaların temel ilkeleri/çizgileri şunlar olmalıdır :

1. Ülkedeki bütün muhalefeti toparlayacak bir çekim merkezi olmak ve bunun için de parti örgütünü bütün muhalif odakların temsil edilebileceği biçimde yeniden yapılandırmak
2. Ankara’da ve TBMM’de siyaset yapma sığlığından kurtularak Anadolu’ya açılmak, özellikle CHP’nin oy oranı düşük olan Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz illerinde yoğun bir çalışma içine girmek
3. Sözel muhalefet yerine eylemsel muhalefete yönelmek ve kitlelerle doğrudan temasa yönelik çalışmalara ağırlık vermek
4. Aday seçimlerinde önseçime ağırlık vermek, ancak önseçimde de parti üyelerinin oy kullanabileceği bir sistemi yaratmak ve uygulamaya koymak
5. Seçmenin karşısına genç ve yeni isimler ile çıkmak
6. Kent banliyölerine, yoksul bölgelere ve kasabalara ağırlık veren bir empatik siyaset yöntemini benimsemek
7. Elinde tuttuğu yerel yönetimleri halkla iyi ilişkiler kurmak noktasında çok iyi kullanmak, kullanamadıklarının partiyle ilişkilerini kesmek
8. Sandık örgütlenmesine bir an önce geçerek her sandığın en az 1, mümkünse 2 temsilcisini yaratacak biçimde seçmenle iletişimi doğrudan yapmak, oyların sağlıklı sayımını sağlamak ve seçim güvenliği sorununu çözmek
9. Elitist (seçkinci) siyaset anlayışını terk ederek gerek aday seçiminde ve gerekse de parti örgütünde halkın her kesiminin temsil edilmesini sağlayacak parti içi düzenlemeleri gerçekleştirmek
10. Profesyonel siyasetçiler ve siyaseti meslek edinmiş kişilerin parti organlarında fazla etkili olmasını ve yer kapmalarını engellemek.
CHP Liderliği Hakkında Bazı Tespitler
CHP liderliğinin siyaseten sahip olduğu bazı avantajları olduğu kadar, ciddi sayılabilecek dezavantajları da bulunmaktadır. Bazı avantajların aslında dezavantaja dönüştürüldüğü bir süreçte esnek ve doğru politikalar ile dezavantajların da avantaja dönüştürülmesi mümkündür.
Bu konuyu CHP lideri özelinde biraz açmaya çalışırsak, öncelikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun alevi ya da Kürt kimliğini kullanarak siyaset yapan iktidar partisine karşı AKP’nin mezhepçi ve ırkçı politikalar güttüğü propagandası işe yarayabilir.
CHP liderinin siyaseti basit bir oyuna çeviren Grup Toplantısı ile sınırlı siyaset yapma biçiminden vazgeçerek Anadolu’ya açılmasında büyük yarar vardır. CHP lideri, her hafta başka bir il ya da bölgede basın toplantıları düzenlemeli, bu toplantılarda bölge milletvekilleri de hazır bulunmalıdır. Bu toplantılar öncesinde de bölge ya da ilde birkaç günlük gezinti yapılması uygun olacak ve bu gezilerde halkın beklentileri yüz yüze öğrenilerek basın toplantılarına bu sıkıntılar ve beklentiler yansıtılabilecektir.
Diğer önemli konu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun meslek deformasyonu sayılabilecek konuşma tarzından bir an önce vazgeçirilmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu, soru sorarak ve sorduğu sorulara yanıt vererek eski mesleği Denetmenlik/Müfettişlikten kalma diyalog biçimini hızla terk etmeli, halk deyimlerini öne çıkaran, halkın ekonomik sıkıntıları başta olmak üzere gündemdeki sorunları anlaşılabilir dille işleyen daha ciddi ve sert politika yapmasında yarar vardır.
CHP’de başta liderlik ve örgütlenme olmak üzere birçok şeyin gözden geçirilmesi durumunda iktidara aday bir pati yaratılması zor olmayacaktır. Bunun yolu da CHP liderliğinin bu konuda istekli olmasından geçer. Gündemi arkasından takip eden değil, gündem belirleyen politikalar ile CHP’nin iktidar sürecine giden yol da açılmış olacaktır.

Sonuç Olarak
Türkiye’de son seçimlerin kazananı, herhangi bir siyasi parti olmaktan çok, kasabalar ve kent varoşları olmuştur. Seçmen çoğunluğu anlamında ezici bir üstünlüğe sahip hale gelen kasabalar ve kent varoşları, bundan sonra seçimleri kimin ya da kimlerin kazanacağının da belirleyicisi olacaktır. Bunu anlayamayan siyasi partilerin ilerideki seçimlerde başarı şansı da az olacaktır. Özellikle kent seçkinlerine dayalı siyaset yapma noktasından uzaklaşamayan CHP’nin bu değişimi görmesinde yarar vardır. CHP, seçkinci bir parti olmaktan çıkıp bütün muhalefet odaklarını ve bütün halk kesimlerini kucaklayan bir parti olabilirse, CHP iktidarına giden yol da açılmış olacaktır.
İktidar partisi AKP’nin gerek içe dönük otoriterleşme eğilimi ve gerekse de dış politikadaki başarısız politikası nedeniyle ülkenin felakete sürüklendiği bir dönemde CHP’nin iktidar alternatifi olarak ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır. Bugünkü koşullarda doğru ve akılcı politikalarla CHP iktidarına giden yolun açılması çok da zor değildir. CHP’deki elitist siyaset anlayışının bir an önce terk edilerek ve ülkedeki bütün muhalefet odaklarına yer açan bir yeniden yapılanma süreci ile CHP’nin ülke için umut olması söz konusu olabilir. Bu şansı kaçırmamak için CHP’nin bir an önce yukarıda sıraladığımı 10 madde üzerinde yeniden örgütlenmesi gerekir.

Bizden söylemesi …

_____________________

* Birol Ertan
Siyaset Bilimci / Yazar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 5 =