CHP’den ‘Kaçak Saray boşaltılsın’ teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanlığına iki önemli Kanun Teklifi sundu. Teklifin ilki “Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanları, Cumhurbaşkanlığı faaliyetlerini Çankaya Köşkü’nde sürdürür ve Çankaya Köşkü’nde ikamet ederler” şeklinde. İkinci teklif ise “Cumhurbaşkanı’na sağlanan örtülü ödeneğin kaldırmasını” öngörüyor.

‘CUMHURBAŞKANI ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE TAŞINSIN’

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifini TBMM’ye sundu. Yarkadaş, Atatürk’ün cumhuriyeti kurduğu mekân olarak sembolleşen ve Türkiye Cumhuriyetinin 91 yıldır kalbinin attığı Çankaya Köşkü’nün bugüne kadar 11 Cumhurbaşkanına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, yapımı esnasında Başbakanlık Konutu olarak planlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanının oturacağı ifade edilen mekâna Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildikten sonra yerleşmesinin toplumda büyük tepkiye yol açtığını” ifade etti.

‘ÜLKEMİZİN BİR AN ÖNCE BU AYIPTAN KURTULMASI GEREKMEKTEDİR’

Yarkadaş, yüksek maliyetler ve yapılan israfın “Devletin, insanileştirilmesi, vatandaşa hizmet götürmesi, vatandaşın sesini dinlemesi” gibi ilkeler barından sosyal devlet ilkesiyle çeliştiğini ifade ederek, “Hukuk devletinde Kaçak Saray adıyla tabir edilen bir yerin bulunması büyük bir ayıptır. Ülkemizin bir an önce bu ayıptan kurtulması gerekmektedir” dedi.

Beştepe semtinde bulunan ve Ak-Saray olarak ifade edilen bölgenin arazisiyle birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne devredilmesini öngören Kanun Teklifinde inşaat çalışmaları devam eden alanda toplam maliyetin 5 Milyar TL’yi aşacağı da ifade edildi.

‘CUMHURBAŞKANINA TAHSİS EDİLEN ÖRTÜLÜ ÖDENEK KALDIRILSIN’

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM Başkanlığına sunduğu diğer Kanun Teklifinde Cumhurbaşkanına tahsis edilen örtülü ödeneğin kaldırılmasını istedi.

‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN DIŞINDA HİÇ BİR CUMHURBAŞKANI ÖRTÜLÜ ÖDENEK KULLANMAMIŞTIR’

Kanun Teklifinin gerekçesinde; Anayasa uyarınca tarafsız olan Cumhurbaşkanı’na örtülü ödenek tahsis edilmesinin büyük bir yanlış olduğunu ifade eden Yarkadaş, bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan dışında hiçbir cumhurbaşkanının örtülü ödenek kullanmadığını ifade etti.

Yarkadaş, Kanun Teklifinde “Cumhurbaşkanına; istihbarat hizmetleriyle, doğrudan yürütmeyle, devletin gizli istihbarat faaliyetleriyle ilgili bir işlemi, görevi gerekçe gösterilerek ayrılan örtülü ödeneğin nereye, kime kullanılacağı ise bilinmemektedir. Geçmişte sadece başbakanlara tanınan ve uhdelerine bırakılan bu ödeneğin cumhurbaşkanına da tanınması Anayasal bir darbe anlamına gelmektedir” dedi.

Kaçak Saray olarak tabir edilen yerleşke harcamalarının toplumda ciddi rahatsızlık yarattığı bir dönemde ayrıca cumhurbaşkanına örtülü ödenek ayrılmasının toplumda büyük bir rahatsızlık yarattığını da ifade eden Yarkadaş, ”bütçenin yüzde yarımı üzerinden hesap edildiğinde 2,5 milyar liralık bir örtülü ödenek rakamının cumhurbaşkanına tarihte görülmemiş kaynağı belirsiz harcama yetkisini de beraberinde getirdiğini” ifade etti.

Yarkadaş, örtülü ödeneğin sadece Başbakan ve kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine konulabileceğini ifade ederek Cumhurbaşkanının, Anayasada sayılan yetki ve görevleri arasında “örtülü ödenek” gerektiren hiçbir görevi olmadığını belirtti.

Teklif; “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet ve Hükümet icapları” ibaresi “Hükümet icapları” şeklinde, “Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine” ibaresi “Başbakanlık bütçesine” şeklinde ve “Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin” ibaresi “Başbakanın ve ailesinin” şeklinde değiştirilmiş ve (Ek fıkra: 27/3/2015-6639/39 md.) “Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır” şeklinde.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.