Cinsiyet ayrımcılığına karşı kampanya

14 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur ve TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine bu imzaları ileterek taleplerimizi dile
getirdik.


Nimet Çubukçu: “Cinsiyetçi iş ilanları yasalara aykırı, dava açabilirsiniz” dedi. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile olumlu bir havada geçen görüşme sırasında bakan sık sık kadın dayanışmasına vurgu yaptı. Kendisi de bir hukukçu olan Çubukçu, iş ilanlarından cinsiyet belirtmenin mevcut yasalara aykırı olduğunu; yeni yasal düzenlemelere gerek olmadığını ve cinsiyet ayrımcılığı içeren ilanları veren kuruluşların TCK 122.maddeye dayanarak dava edilebileceğini belirtti.


Çubukçu, mağdur kadınların savcılıklara suç duyurusunda bulunmalarını önerdi. Bakan,”Ebeveyn izni”ne ilişkin talebimizi ise, konuya ilişkin yasa tasarısının yakında
mecliste görüşüleceği, tasarının bu yasama dönemi sona ermeden yasalaşabileceği haberiyle yanıtladı. Biz işverenlerin kreş açma zorunluluğunu düzenleyen yasanın
yalnızca kadın değil, erkek çalışan sayısını da göz önüne almasını talep ederken,
işverenlerin bu yükümlülüğünü tamamen kaldıracak girişimlere ilişkin olarak basına
yansıyan haberlerden kaygılandığımızı dile getirdik. Çubukçu ise kreş açma zorunluluğunun kaldırılmasına dair haberlerin kendisine ulaşmadığını, ancak böyle
bir şeyin mümkün olmadığını belirtti.


Yaptığımız görüşme sırasında Gaye Erbatur “İşverenler kadınların güvenliğini sağlamak zorunda” dedi. Gaye Erbatur ile olan samimi görüşmemizde ise vekil, iş
yaşamındaki ayrımcılığın temel nedenlerinin kadının doğurganlığı ile namus kavramının iş yaşamına yansıması olduğu yönünde görüş bildirdi. Erbatur,
işverenlerin kadın çalışanların güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu hatırlattı. Ayrıca fırsat eşitliği komisyonlarının gereğini ve bunların daimi komisyonlar olmasının önemini vurguladı. Meslektaşımız da olan vekil, iş yaşamındaki ayrımcılığın kaldırılmasına ilişkin taleplerimizin takipçisi olmaya ve gerektiğinde soru önergeleri vermeye devam edeceğine söz verdi.


Mehmet Soğancı ise “Mağdur üyelerimize hukuksal destek verebiliriz” dedi. TMMOB yetkilileri ise, işe alımlarda cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle MTA ve TPAO aleyhine açtıkları davaları kazandıklarını, ancak yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirttiler. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, özel sektörde yayınlanan cinsiyetçi ilanlara karşı TMMOB olarak dava açıp açamayacaklarını araştıracakları ve bireysel dava açmak isteyenlere hukuki destek sunacakları sözünü verdi.


Soğancı, kadın mimar ve mühendislerin iş yaşamında karşılaştıkları zorlukları odaları kanalıyla TMMOB’a iletmelerini isterken, kendilerinin ayrımcılığın takipçisi olacaklarını belirtti.


Biz Kadın Mühendis, Mimar, Şehir Plancı ve Fen Bilimciler iş yaşamındaki cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması yönündeki çabalarımıza devam edecek, topladığımız imzaları önümüzdeki günlerde işveren örgütlerine de ileteceğiz. İlgililerden aldığımız tüm sözlerin de takipçisi olacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.