Cuma Genelgesi’ne dava açtı!

Genelgenin Anayasa ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı olduğunu öne süren Ulusal Eğitim Derneği Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. Özyürek, düzenlemenin ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçlarına konu oluşturacağını savundu.

Cuma Genelgesi olarak anılan ‘2016/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep eden Ulusal Eğitim Derneği Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, Danıştay’a iletilmek üzere hazırladığı dava dilekçesini Isparta İdare Mahkemesi’ne sundu.

‘LAİKLİK VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ AYAKLAR ALTINA ALINDI’
Dava dilekçesinde genelge ile Cumhuriyet’in laik niteliği ve hukuk devleti ilkesinin açıkça ayaklar altına alındığını ileri süren Özyürek, “Bu genelge ile din, kendisini devletin hukuk sistemine göre değil, devlet kendisini dine uydurmaktadır.Üstelik bu inanç özgürlüğü adı altında dayatılmaktadır. Laik hukuk, laik devlet ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmayan bu durum, Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığın yanında, açıkça bir karşı devrim niteliğindedir” görüşüne yer verdi.

‘SÜNNİ OLMAYAN MEMURLAR VE ATEİSTLER EZİLECEK’
Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğuna dikkati çeken Özyürek, genelge ile yapılan uygulamanın ayrımcılık içerdiğini ve eşitliğe açıkça aykırı olduğunu vurguladığı dava dilekçesinde, “Sadece belirli bir din yönünden, devlet organlarının işlemleri biçimlendirilmektedir. İnanç özgürlüğü adı altında, laik hukuktan kopuş ve siyasal İslam’ın kuşatılmışlığı ortaya çıkmaktadır. Cuma namazı izni adı altında yaratılacak psikolojik baskı ile Sünni İslam dışındaki her mezhep ve dine ait insanlarla, ateistler ve milyonlarca laik memur da ezilecektir. Bunlar; terfi ve tayin baskısı ile cumaya gidecekler; böylece memurlar zorla gerici/terörist siyasal İslam’ın bir elemanı haline getirilecektir. Kamuda ‘kanun önünde eşitlik’ yok edilecektir” ifadelerini kullandı.

‘CUMA NAMAZI KILMAYANLAR KOLAYCA FİŞLENEBİLECEK’
Cuma namazını izne bağlayan düzenlemeyle ‘izin isteyen ve istemeyenlerin, Cuma namazı kılanlar ve kılmayanlar’ın kolayca fişlenebileceği bir ortam yaratacağını savunan Özyürek, “Anayasanın değişik kısımlarında tanımlanan laiklik ilkesi gereği, kamusal ve toplumsal alandaki hiçbir düzenleme, dini kurallara dayandırılamaz. Bu bağlamda laiklik ilkesi, Cuma namazı nedeniyle özel izin verilmesine de engeldir” görüşünü savundu.

AYRIMCILIK DİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARINA DAVETİYE
Genelgenin, Türk Ceza Kanunu açısından aykırılığına da değinen Özyürek, TCK’nın 3., 122., 216. ve 219. maddelerine aykırı olduğunu iddia ettiği düzenlemeyle ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçlarına konu oluşacağını savundu. Dava dilekçesinde, geçmişte Danıştay tararından iptal edilen ilgili idari işlemleri de delil olarak mahkemeye sunan Özyürek, Cuma Genelgesi’nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ardından da iptal edilmesini talep etti.

ÖZYÜREK DAVA DİLEKÇESİNİ ISPARTA İDARE MAHKEMESİNE SUNDU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.