DAÜ gerçeği

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşananlar, ülkenin içinde bulunduğu açmazı açıklamak için önemli ipuçları veriyor. Ülkenin kimler tarafından ve nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda düşüncelerimizi sorgulamamız gereken DAÜ gerçeğinden hem hükümet, hem sendikalar, hem siyasi partiler ve hem de vatandaşlar olarak ciddi dersler çıkarmamız gerekiyor. DAÜ’de üniversite öncesi eğitim kurumlarının kiralanması noktasına nasıl gelindiğini sorgulamayıp sloganlar atarak sorunu çözmeye çalışanların, bu ülkenin kökleşmiş sorunları karşısında çözüm üretebilmesi, alternatifler geliştirebilmeleri, DAÜ ve ülkenin geleceği hakkında ümit olmaları asla düşünülemez.

CTP hükümetleri döneminde DAÜ; CTP tarafından atanan VYK üyeleri tarafından yönetildi. CTP hükümetlerinde DAÜ devralındığında kar eden bir kuruluşken, CTP hükümetleri döneminde ve özellikle CTP-DP döneminde zarar eden bir kuruluşa dönüştürüldü. CTP döneminde ve Rektör Halil Güven döneminde DAÜ’nün yapısıyla oynandı, partizanlık sonucu öğretim üyesi kıyımı yaşandı, CTP partizanlığının etkisiyle DAÜ çöküşün eşiğine getirildi. CTP döneminin bitmesiyle DAÜ’nün yeniden ayağa kaldırılması amacıyla önlemler alınmaya başladı. Çalışanların fedakârlığıyla ayakta tutulmaya çalışılan DAÜ, Türkiye’de hızla artan özel üniversiteler nedeniyle öğrenci sıkıntısı yaşamaya başladı ve içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılamadı. Bu süreçte DAÜ’de hesaplar yapılmaya başladı. Bu hesaplar sonucunda 3 önemli gerçek ortaya çıktı.

1.DAÜ’nün borçlarının önemli kısmının üniversite öncesi eğitim kurumları olduğu ortaya çıktı.
2.Öğrenci sayısındaki ani düşüş nedeniyle Hazırlık Okulu’nda okutman fazlalığı oluştu.
3.Fakülteler arasında gelir-gide dengesi hesaplandığında Mühendislik Fakültesi gibi fakültelerin ciddi zarar yarattığı, Hukuk Fakültesi gibi fakültelerin kar getiren fakülteler olduğu, İşletme ve Ekonomi Fakültesi gibi birimlerin de dengede kar-zarar bilançosu yarattığı ortaya çıktı.

Bu süreçte Fakültelerin kar-zarar bilançosuna göre kapatılıp açılamayacağı düşünülerek personel tasarrufu, üniversite öncesi eğitim kurumlarında tasarruf önlemleri ve Hazırlık Okulu’nda yeniden yapılanma gerektiği kararına varıldı. Bu önlemlerin alınıp uygulanmasında yanlışlar yapılmış olabilir, ancak en önemli nokta, kalıcı bir yeniden yapılanmanın gereğiydi. Siyasetin göbeğinde politize edilmiş olan DAÜ yapılanması konusunda köklü ve yapıcı önlemler alınmasında geç kalındı. Bu süreç sonunda, ilaç tedavisi uygulamasıyla iyileşmeyeceği anlaşılan DAÜ’de üniversitenin kurtarılması için DAÜ’nün zarar eden üniversite dışındaki diğer birimlerinin kiralanması ya da devredilmesi anlamında cerrahi tedaviye ihtiyaç duyuldu. Bedeni kurtarmak için bazı organlardan vazgeçilmesi noktasına gelindi. DAÜ üniversite öncesi eğitim kurumlarının kiralanması, zararlarında kurtularak daha iyi eğitim yapmaya devam etmesi ve üniversiteye kazanç getirir noktaya gelmesi açısından bazı girişimler yapıldığı sonradan ortaya çıktı. Doğa Kolejleri ile DAÜ yönetiminin temaslarının bu doğrultuda yapıldığı anlaşılıyor.

Bu süreçte bazı yanlışlıklar yapıldığı anlaşılıyor. Bu konunun gizli saklı biçimde yürütülmesi ve üniversitenin kurtarılması için DAÜ çalışanları ve kamuoyuyla gerekli iletişimler kurulamadığı için alınması gereken önlemlerin karşısında ciddi bir kamuoyu yaratılmasına izin verilmiş oldu. Ne var ki, yöntem yanlışlıkları, alınması gereken önlemin yanlış olduğu anlamına gelmiyordu. DAÜ’nün ana gövdesi olan üniversite kısmının kurtarılması için üniversite dışında zarar eden birimlerinin kar eden kuruluşlara dönüştürülmesi gerekliydi. Bu açıdan, DAÜ üniversite öncesi birimleri konusunda atılması düşünülen adımların zorunlu olduğu ortaya çıkıyor. Bunun dışında, DAÜ Hazırlık Okulu’nun da yeniden yapılanması gerektiği açıktır.

Bu önlemlerin yürürlüğe girmesi konusunda en büyük engel, üniversite öncesi eğitim kurumları ve Hazırlık Okulu’ndaki üyeleri ile ayakta duran üniversite akademik personel sendikası DAÜ-SEN’dir. DAÜ-SEN, üyelerinin çoğunun bulunduğu Hazırlık Okulu ve okul öncesi eğitim kurumları konusunda, muhalif siyasi partiler ile kol kola direnişe geçti. Bunlar, beklenen tepkilerdi. Ancak bu noktada yapılması gereken, hükümetin kararlı duruş sergileyerek DAÜ’nün akıbetinin KTHY gibi olmaması için doğru ya da yanlış yöntemlerle yürüttüğü projeyi yaşama geçirmesi zorunluluğudur.

DAÜ, sıkıntılı bir kuruma dönüşürken hiçbir önlem ve plan açıklamayan sendika, muhalefet partileri ve bugün DAÜ okul öncesi eğitim kurumlarına talip olan Gazimağusa Belediyesi gibi bazı girişimciler, bugün parlatılmış projeler ile hükümet ile diyalog kuracak aşamaya geldiler. Hükümetin almış olduğu önlemleri kararlılıkla yürürlüğe sokmak yerine Sesli Azınlığın ve sendikanın dayatmalarına boyun eğercesine kararsız davranışlar sergilemesi, DAÜ’nün geleceğinin KTHY gibi olmasına yol açabilecek kadar vahimdir. KTHY’de Bilal Ekşi yönetiminin ilgili sendikanın dayatmalarının etkisiyle reformlar yapması engellenince, KTHY tarihe karışmıştı. Bugün de DAÜ konusunda kararlı önlemler alınması konusunda hükümet duraksama gösterir ve ideolojik bir kuruluşa dönüşüp muhalefet partilerinin üssü durumuna gelmiş olan sendikaya boyun eğerse, DAÜ’nün cenaze namazı kılınmış olacaktır.

DAÜ’yü kar eden bir kuruluştan batak bir kuruma dönüştürenler, bugün çözüm önerileri sunar gibi ortalıkta geziniyorlar. Dün DAÜ VYK üyesi olarak DAÜ’ye en çok zarar vermiş bazı muhalefet partisi yöneticisi ve temsilcileri, bugün ortalıkta kurtarıcı gibi dolaşma ikiyüzlülüğünü gösterebiliyorlar. Hükümete düşen görev, bu ülkeyi sesleri çok çıkan ve sorumsuz muhalefet partilerinin üssü haline gelen sendikaların ve DAÜ’yü bu noktaya getiren bazı muhalefet partilerinin (ÖRP’nin bu konuda sorumlu tavrını ayrıca belirtmek ve ÖRP’yi bu süreçte muhalefet partilerinin yanlışlarından ayırmak gerekiyor) gürültülerinden etkilenmeyerek kalıcı ve gerekli önlemleri almasıdır. Bu açıdan, Başbakan’ı kararlı duruş sergilemesi, DAÜ Yönetimini de tarihi sorumlulukları gereği önlem almaktan geri durmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here