Demokrasi İçin Birlik Girişimi: ‘Başka bir yol daha var’

Demokrasi İçin Birlik Girişimi, bir açıklama yaparak darbenin ve diktatörlüğün karşısında başka bir yol daha olduğunu vurguladı.

Demokrasi dışı uygulamalara karşı demokrasiden yana bütün güçlerin eşit hukukla katılacağı, hiçbir siyasi görüşün egemenliğinde olmayan, tabandan, demokratik yeni bir güç ve umut merkezi olmak üzere yola çıkan Demokrasi İçin Birlik Girişimi, 15 Temmuz’dan bu yana yaşananlara dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada darbenin de diktatörlüğün de karşısında başka bir yolun olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Başka bir yol daha var!

Şiddetle ve koşulsuz olarak kınadığımız askeri darbe girişimi gösterdi ki, ülkemizin demokratikleşmeye acil olarak ihtiyacı var.

Demokratik siyaset alanının tamamen tahrip edildiği, basının susturulduğu, düşünce ve ifade hakkının, siyasi hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, adaletten ve hukuktan söz edilemeyen ülkeler, çatışmalı ortam ve darbelere mahkûm olurlar.

Darbe, çatışma ve kaos ortamından çıkmanın yolu daha fazla otoriterleşme değil daha fazla demokrasidir. Kimseyi dışlamayan herkesin hak ve özgürlüklerine güvence olacak bir demokrasidir. Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin derhal tesis edilmesidir.

Ülkenin çatışma, kaos ve darbe ortamına sürüklenmesinin yanısıra çok sayıda sivilin ölümünün de sorumluluğu hükümet tarafından üstlenilmelidir.

Darbe girişimi, kitlesel tutuklamaların, hükümete muhalif kesimlerin kamu görevlerinden ve yargıdan tasfiye edilmesinin, demokratik hak ve özgürlüklerin daha da kısıtlanmasının aracı haline getirilemez. Darbe girişiminde bulunmakla suçlananlar dahil hiç kimse işkence ve kötü muameleye uğratılmamalıdır.
Demokratik direniş, sokaklarda gösteri ve toplantı yapmak bütün yurttaşların hakkıdır ve hem anayasanın, hem uluslararası hukukun güvencesi altındadır. Ancak, linçlerin meşrulaştırılması, camilerden sela okunarak öfkeli yığınların denetimsizce sokağa çağrılması, iktidar yanlılarının milisleştirilmesi demokratik ülkelere özgü yöntemler değildir.

Bu ülkenin yurttaşları olarak ister siyasi iktidardan ister silahlı kuvvetlerden kaynaklansın demokrasiye yönelen her türlü tehdidin karşısındayız. Askeri darbeler ile antidemokratik yönetim arasında seçim yapmak zorunda değiliz. Başka bir yol daha var; Barış ve güvenlik içinde demokratik bir yaşam sürmek.

Hükümeti demokratikleşme ve barış için acil olarak adım atmaya çağırıyoruz. Daha güçlü bir demokratik mücadele için birlik çalışmalarına ivme kazandıracağımızı bir kez daha duyuruyoruz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.