Denizler Devrimci Saflığın Derin Vicdanıydı!

Deniz Gezmiş, az sayıdaki arkadaşı ile birlikte ilk üniversite işgalini başlattığı zaman, daha sonra efsaneleşecek olan bir kuşağın temellerini attığını bilemezdi.

68 kuşağını bilmeyenimiz yoktur.

Bu kuşağın önde gelen bütün isimleri hâlâ genç insanları esinlendiriyor.

Her yılın birçok günü 71 hareketinde toprağa düşenleri anma günleri olarak akıllara geliyor.

Denizler’in, Mahirler’in, İbrahimler’in anıldığı, kimi zaman görkemli, kimi zaman mütevazı toplantılarda bütün devrimci kuşakların yaşayan temsilcileri hâlâ yan yana geliyor.  

Günümüzdeki moda akımlar ne olursa olsun, “devrim” sözcüğü ne denli gözden düşürülürse düşürülsün, “sosyalizm”den sanki çok eski bir anıymış gibi ne denli kimi zaman alaylı, kimi zaman “nostaljik” edalarla söz edilirse edilsin, kitapçı raflarının önünde duran genç kız ve erkekler, sağ elleri Fukuyama’ya gitse bile, sol elleriyle Denizleri, Mahirleri, İbrahimleri anlatan kitapları alıyorlar.

Muktedirlerin ideolojik ve kültürel aygıtları için “ölü bir devrimci yaşayan bir devrimciden her zaman daha iyidir”. Böyle olduğu için 68 kuşağı yalnız içtenlikli, dürüst gençliğin ilgi alanına girmekle kalmıyor. Tekelleşen medyanın magazin sayfaları, büyük holdinglerin eline geçmiş olan TV’lerin ekranları da 68 kuşağının “menkıbelerine” açılıyor. Yeşilçamcıların film arşivlerinde bile 68 kuşağının “serüvenleri”ni konu alan filmlere rastlanıyor.

Peki, 68 kuşağı nerede?

Çok doğal! “Ölenler öldüler, güneşe gömüldüler…”

Ya bugün yaşayanlar?

Bugün onbinlerce ve yüzbinlerce “68 kuşağı” dönemini görmüş insan yaşıyor. Ama artık bu onbinler ve yüzbinler bir “68 kuşağı”olarak hayatta değiller. Türkiye’nin çorak toprakları 68 yılında yıkılan barajdan seller gibi akan bu kuşağı iki askeri darbe, onlardan da ağır bir “ideolojik kuşatma”ile yuttu.

Yaşamıyor, ama bu kuşak hâlâ var!

Bilinçlerde, yüreklerde, resmi olmayan tarihte, gençliğin türkülerinde, şiirlerinde, öykülerinde…

***

Denizler’in, Mahirler’in, İbrahimler’in 68 gençliği, emperyalizme ve faşizme karşı başkaldıran bir gençlikti.

Onların bıraktığı miras, gençliğin idealleri, halkların özgürlüğü uğruna can da dahil, her türlü bedelin ödenmesiydi.

Batı burjuvazisi, kendi 68 gençliği ile bir şekilde uzlaştı. Onların yaratıcılığını ve enerjisini rutin düzenini yenileme biçiminde değerlendirdi. Demokrasinin sınırlarını genişletti. Batı da bugün hâlâ demokrasiden bahsediliyorsa, bu 68 kuşağının bıraktığı miras ve kadrolaşma ile yakından ilgilidir.

Türk egemenlerinin yöntemleri ise son derece kıyıcı oldu.

Ülkeye ve halka bağlı, en yetenekli ve atak devrimciler hunharca katledildi. Denizler idam edildi. İbrahimler en ağır işkencelerden geçirilip kaybedildi. Nurhak’larda ve Kızıldere’de devrimcilerin kanı oluk oluk akıtıldı. 

Öyle ki dünyanın hiçbir ülkesinin egemen sınıfı, kendi gençliğine karşı bu denli düşmanlık gütmedi.

Vesayetli demokrasi ya da darbe rejiminin Türkiye’nin kaderi olması, 68-78 kuşaklarının katledilmesi ve önünün kesilmesi, sağcı, faşizan, ırkçı kesimlerin önünün açılması ile yakından ilgilidir.

***

Egemen sınıflar, toplumun geleceğini Denizler’in şahsında yok ederek, bu suçun bedelini ülkeye ödettiler. Toplum isteyerek ya da istemeyerek egemenlerin suçlarına ortak oldu.

lkenin sorunlarıyla ilgilenen gençlerini düşman görme ve geleceğin suçlarına yeni genç kuşakları ortak etme politikalarına “biat” etti. 

78’liler Türkiye’yi ve Türkiye toplumunu bu noktaya getiren tüm kırılma noktalarının gerçeğini, dosyalar biçiminde kamuoyunun gündemine getirmeye devam ediyor.

78’liler, Denizler’le ilgili kapsamlı bir dosya çalışması içindedir. Bu dosya çalışmasında “üçe üç” sloganıyla Denizler’in idamı için yoğun bir çaba sarfeden, 68 ve 78 kuşağını yok etme politikalarının baş mimarlarından Demirel’e  özel bir yer verilme durumundadır. 
Denizler’in idamı, toplumun bir zamanlar var olan mahşeri vicdanını yaraladı.

Çünkü Denizler, devrimci saflığın derin vicdanıydı!    

_____________

78’liler Girişimi Sözcüsü          

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.