Dikkat, denizde hayalet var!

Gökova Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde de büyük oranda rastlanan soruna çözüm bulmak amacıyla geliştirilen “Hayalet Ağ Avcıları” projesi ile bölgede balıkçılığa kapatılan altı alanın etkin ve sürdürülebilir korunması, hayalet ağların ekosistem üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

DENİZDE HAYALET AVLAYACAKLAR

Kazayla ya da bilerek deniz dibinde bırakılan av araçlarını tanımlamak için kullanılılan ‘hayalet ağlar’ın, denizel ekosistemler üzerinde aşırı avcılığın verdiği zararın yanında azımsanmayacak bir baskıya sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS desteğinde gerçekleştirilen “Hayalet Ağ Avcıları Projesi” ile ekosistem üzerinde büyük baskı yaratan hayalet ağların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

GÖKOVA KÖRFESİ HAYALET AĞLARDAN TEMİZLENECEK

Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığında yürütülecek projeyle, Gökova Körfezi’nde deniz dibine bırakılmış ve pasif olarak avlanmaya devam eden av araçları temizlenecek.

PROJEYE MART AYINDA BAŞLANDI

GEF Küçük Destek Programı’nın yanısıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” tarafından da desteklenen girişim Mart ayı başında uygulamaya konuldu.

DENİZDE BIRAKILAN AĞLAR AVLANMAYI SÜRDÜRÜYOR

Projeyle ilgili yapılan açıklamada, birçok bilimsel çalışmanın, deniz dibinde bırakılan av araçlarının çoğunun doğada çözünmemekle birlikte pasif olarak avlanmaya devam ettiğini gösterdiği kaydedilerek, bunun, kullanılan av aracının malzemesine, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapıya ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl boyunca devam ettiği vurgulandı.

BALIKÇILAR BİLGİLENDİRİLECEK

Balıkçılığa kapatılan alanların ekosistem restorasyonu sürecinde olumsuz etki yaratan hayalet ağların temizleneceği projeyle, balıkçıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin yanısıra sürdürülebilir koruma için iletişim ve veri ağı kurulması da hedefleniyor.

Gökova ÖÇK

Gökova ÖÇK

Hayalet ağ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.